MØDET DEN 01-02-12 I TEKNISK UDVALG 2012 Teknisk Udvalg/2012

Teknisk Udvalg

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 1. februar 2012

Se samlet referat(uden bilag) her.

Punkter:

Åben dagsorden
20 TU-010212-20.pdf Trafikplan for Viborg midtby
Bilag: TU-010212-20-1.pdf TU-010212-20-2.pdf TU-010212-20-3.pdf TU-010212-20-4.pdf TU-010212-20-5.pdf TU-010212-20-6.pdf TU-010212-20-7.pdf
21 TU-010212-21.pdf Tildeling af 4 tilladelser til taxikørsel i Viborg Kommune
Bilag: TU-010212-21-1.pdf
22 TU-010212-22.pdf Det landsdækkende rejsekortprojekt , høring efter anmodning fra Midttrafik
Bilag: TU-010212-22-1.pdf TU-010212-22-2.pdf TU-010212-22-3.pdf
23 TU-010212-23.pdf Budget 2012 - kollektiv trafik - revision fra Midttrafik
Bilag: TU-010212-23-1.pdf
24 TU-010212-24.pdf Renovering af gadelys 2012 - orienteringssag
Bilag: TU-010212-24-1.pdf
25 TU-010212-25.pdf Ladestandere til elbiler i Viborg midtby
Bilag: TU-010212-25-1.pdf TU-010212-25-2.pdf TU-010212-25-3.pdf TU-010212-25-4.pdf Der er foretaget en mindre rettelse i referatet
26 TU-010212-26.pdf Nabohøring vedr. ansøgning om tilladelse til at drive busselskab fra ejendommen Møller Andersensvej 3, Hammershøj
Bilag: TU-010212-26-1.pdf TU-010212-26-2.pdf TU-010212-26-4.pdf Bilag 3 er ikke tilgængelig pga. personfølsomme oplysninger
27 TU-010212-27.pdf Kaserneområdet - ny vejnavngivning og husnummerering
Bilag: TU-010212-27-1.pdf TU-010212-27-2.pdf TU-010212-27-3.pdf TU-010212-27-4.pdf TU-010212-27-5.pdf TU-010212-27-6.pdf
28 TU-010212-28.pdf Høring vedr. revision af borgerinddragelsespolitikken
Bilag: TU-010212-28-1.pdf
29 TU-010212-29.pdf Temadrøftelse af mål og fokus for Teknisk Udvalg arbejde
30 TU-010212-30.pdf Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder – 2012 LUKKET DAGSORDEN Ingen


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader