MØDET DEN 07-10-09 I TEKNISK UDVALG 2009 Teknisk Udvalg/2009

Teknisk Udvalg

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 7. oktober 2009

Se samlet referat (uden bilag) her

Punkter:

Åben dagsorden
178 TU-071009-178.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 366 for Ibsgården i Viborg TU-071009-178-1.pdf TU-071009-178-2.pdf TU-071009-178-3.pdf TU-071009-178-4.pdf
179 TU-071009-179.pdf Orientering til Teknisk Udvalg om mindste grundstørrelse i erhvervsområder
180 TU-071009-180.pdf Igangsætning af ny planlægning for en udvidelse af Landsarkivet for Nørrrejylland i Viborg TU-071009-180-1.pdf TU-071009-180-2.pdf TU-071009-180-3.pdf TU-071009-180-4.pdf
181 TU-071009-181.pdf Trafikforhold i forbindelse med lokalplanlægning for et område i Viborg midtby ved Vendersgade TU-071009-181-1.pdf TU-071009-181-2.pdf TU-071009-181-3.pdf TU-071009-181-4.pdf
182 TU-071009-182.pdf Fornyet behandling af forslag til lokalplan nr. 364 for to boligområder ved Kalkværksvej og Svalevej i Mønsted TU-071009-182-1.pdf TU-071009-182-2.pdf
183 TU-071009-183.pdf Projektering for byggemodning Tapdrup lokalplan 320 og byggemodning Frederiks lokalplan 328 (bevillingssag)
184 TU-071009-184.pdf Dobbeltsporet rundkørsel - Randersvej/Spangsdal TU-071009-184-1.pdf
185 TU-071009-185.pdf Genoptagelse af sagen: Planlægning af nyt bybusnet til køreplanskiftet 2010 TU-071009-185-1.pdf
186 TU-071009-186.pdf Gensidig orientering 2009 Teknisk Udvalg
187 TU-071009-187.pdf Klage over manglende vedligeholdelse af beplantningsbælte ved Nonbo Dal Stien i Hald Ege TU-071009-187-1.pdf TU-071009-187-2.pdf TU-071009-187-3.pdf TU-071009-187-4.pdf
188 TU-071009-188.pdf Tillæg til Vandforsyningsplanen for Gl. Møldrup Kommune TU-071009-188-1.pdf TU-071009-188-2.pdf
189 TU-071009-189.pdf Vandafledning og tømningsordning - godkendelse af takster for 2010 (Viborg Spildevand A/S)
190 TU-071009-190.pdf Ejendomssag- tilladelse til ekspropriation vedr. Kloakering af Fristrup
191 TU-071009-191.pdf Budgetopfølgning pr. 318 2009 - Teknisk Udvalg TU-071009-191-1.pdf
LUKKET DAGSORDEN Ingen


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader