MØDET DEN 04-02-09 I TEKNISK UDVALG 2009 Teknisk Udvalg/2009

Teknisk Udvalg

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 4. februar 2009

Punkter:

     15 TU-040209-15.pdf Forslag til Kommuneplan 2009 - 2021, Rammer og Retningslinjer TU-040209-15-1.pdf TU-040209-15-2.pdf TU-040209-15-3.pdf TU-040209-15-4.pdf
16 TU-040209-16.pdf Forslag til lokalplan nr. 328 for et boligområde ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 29 til kommuneplan 1998 - 2009 for Karup Kommune TU-040209-16-1.pdf
17 TU-040209-17-ny.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 335 for et centerområde ved Randersvej i Overlund i Viborg samt af forslag til tillæg nr. 32008 Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg Kommune TU-040209-17-1.pdf TU-040209-17-2.pdf TU-040209-17-3.pdf TU-040209-17-4.pdf
18 TU-040209-18.pdf Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 127A-127B til udvidelse af autoforhandler/-værksted, Marsk Stigs Vej 1B-3 i Viborg TU-040209-18-1.pdf
19 TU-040209-19.pdf Ansøgning om etablering af børnetøjsbutik på Kløvermarken 13 i Løvel TU-040209-19-1.pdf TU-040209-19-2.pdf
20 TU-040209-20.pdf Lovliggørelse af musikbutik på Ærøvej 21B i Viborg TU-040209-20-1.pdf TU-040209-20-2.pdf
21 TU-040209-21.pdf Ansøgning om dispensation fra lokalplan 135, Lupinmarken 68, Viborg TU-040209-21-1.pdf TU-040209-21-2.pdf TU-040209-21-3.pdf
22 TU-040209-22.pdf Klage over afgørelse truffet af forvaltningen - Kraghøjen 4, Viborg TU-040209-22-1.pdf TU-040209-22-2.pdf TU-040209-22-3.pdf
23 TU-040209-23.pdf Fravigelse fra kommuneplanens rammebestemmelser for 1.1B4.04, Jegstrupvej 16-18-22, Viborg TU-040209-23-1.pdf TU-040209-23-2.pdf TU-040209-23-3.pdf TU-040209-23-4.pdf TU-040209-23-5.pdf
24 TU-040209-24.pdf Gensidig orientering 2009
25 TU-040209-25.pdf Budgetprocedure og rammer for budget 2010-2013 - Teknisk Udvalg TU-040209-25-1.pdf
26 TU-040209-26.pdf Renovering af elevator, Banegårdspladsen 4, Viborg - (bevillingssag)
27 TU-040209-27.pdf Forslag til byggemodningsprogram 2009  for arealer til erhverv- og boligformål TU-040209-27-1.pdf TU-040209-27-2.pdf TU-040209-27-3.pdf
28 TU-040209-28.pdf Lokalplan nr. 011. Søbakken 3,Viborg vejadgange til den nye udstykning TU-040209-28-1.pdf TU-040209-28-2.pdf
29 TU-040209-29.pdf Forslag til fældning og beskæring af lindetræer i Latinerhaven, Viborg TU-040209-29-1.pdf TU-040209-29-2.pdf
30 TU-040209-30.pdf Forslag til igangsætning af en vandforsyningsplanlægning (bevillingssag)
31 TU-040209-31.pdf Forslag til nye vejnavne i Liseborg - området, Viborg - Lokalplan 345 TU-040209-31-1.pdf
32 TU-040209-32.pdf Forslag til nye vejnavne i Hald Ege - Lokalplan 312 TU-040209-32-1.pdf
33 TU-040209-33.pdf Eventuelt opslag af en taxatilladelse i Fjends området TU-040209-33-1.pdf
34 TU-040209-34.pdf Udkast til Viborg Kommunes handicappolitik TU-040209-34-1.pdf TU-040209-34-2.pdf
35 TU-040209-35.pdf Orientering om foreløbig sagsbehandling af brandsikring til nyt rådhus (orienteringssag) TU-040209-35-1.pdf TU-040209-35-2.pdf
36 TU-040209-36.pdf Revurdering af sammensætning af færdselssikkerhedsudvalg for Viborg Kommune
37 TU-040209-37.pdf Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og nye gebyrregler TU-040209-37-1.pdf TU-040209-37-2.pdf
Lukket dagsorden
38 Anvendelse af bygning
39 Bevillingssag
     40 Tilbud


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader