MØDET DEN 27-06-07 I TEKNISK UDVALG 2007 Teknisk Udvalg/2007

Teknisk Udvalg

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 27. juni 2007

Se samlet referat(uden bilag ) her

Punkter:

Åben dagsorden
138 TU-270607-138.pdf Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 229 for et erhvervs- og centerområde i Viborgs nordvestlige bydel samt kommuneplantillæg nr.122006
Bilag: TU-270607-138-1.pdf TU-270607-138-2.pdf TU-270607-138-3.pdf TU-270607-138-4.pdf
139 TU-270607-139.pdf Forslag til lokalplan nr. 305 for Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro samt forslag til kommuneplantillæg nr. 18
Bilag: TU-270607-139-1.pdf
140 TU-270607-140.pdf Forslag til lokalplan nr. 303 og tillæg nr. 27 til Kommuneplan 1998-2009 for Karup Kommune - golfbane ved Hessellund
Bilag: TU-270607-140-1.pdf
141 TU-270607-141.pdf Stillingtagen til projekt for nye boliger på Brogade i Bjerringbro
Bilag: TU-270607-141-1.pdf TU-270607-141-2.pdf
142 TU-270607-142.pdf Dispensation fra lokalplan 165
143 TU-270607-143.pdf Bebyggelsesprocent for små parcelhusgrunde
144 TU-270607-144.pdf Medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget (Orienteringssag)
145 TU-270607-145.pdf Kollektiv trafik
Bilag: TU-270607-145-1.pdf
146 TU-270607-146.pdf Legepladskonsulent
147 TU-270607-147.pdf Omlægning af privat fællesvej ved Kristiansvej
Bilag: TU-270607-147-1.pdf TU-270607-147-2.pdf
148 TU-270607-148.pdf Aflæsningslomme v/Musikhuset i Grønnegade
Bilag: TU-270607-148-1.pdf TU-270607-148-2.pdf
149 TU-270607-149.pdf Gågaderegulativ for Viborg Kommune
Bilag: TU-270607-149-1.pdf TU-270607-149-2.pdf TU-270607-149-3.pdf TU-270607-149-4.pdf
150 TU-270607-150.pdf Trafikfarlige skoleveje - befordring af skoleelever
Bilag: TU-270607-150-1.pdf
151 TU-270607-151.pdf Byggemodning Spangsdal II med adgang fra Randersvej
Bilag: TU-270607-151-1.pdf TU-270607-151-2.pdf
152 TU-270607-152.pdf Byggemodning - Komponisthøjen, Klejtrup (tillægsbevilling)
Bilag: TU-270607-152-1.pdf
153 TU-270607-153.pdf Byggemodning Krokusparken, Stoholm (bevillingssag
Bilag: TU-270607-153-1.pdf
154 TU-270607-154.pdf Vejnavngivning af vejanlæg vest for Viborg Storcenter
Bilag: TU-270607-154-1.pdf
155 TU-270607-155.pdf Harmonisering af vintertjeneste
Bilag: TU-270607-155-1.pdf
156 TU-270607-156.pdf Anskaffelse af dumper og renovering af dozer til affaldsbehandling (bevillingssag)
157 TU-270607-157.pdf Spildevand fra Flyvestation Karup til Karup Renseanlæg
158 TU-270607-158.pdf Tjele Vestre vandforsyning (bevillingssag)
Bilag: TU-270607-158-1.pdf
159 TU-270607-159.pdf Takster for vandforsyning fra Tjele Vestre Vandforsyning - takst for 2008
160 TU-270607-160.pdf Regnskab 2006 for I/S Revas - disponering af egenkapital
Bilag: TU-270607-160-1.pdf
161 TU-270607-161.pdf Budget (omkostningsbaseret) herunder fastsættelse af takster for benyttelse af renovationsordninger i 2008
Bilag: TU-270607-161-1.pdf
162 TU-270607-162.pdf Budgetopfølgning pr. 31.5 - foreløbigt regnskab for 2007
Bilag: TU-270607-162-1.pdf TU-270607-162-2.pdf TU-270607-162-3.pdf TU-270607-162-4.pdf TU-270607-162-5.pdf
163 TU-270607-163.pdf Forslag til driftsbudget 2008-2011 for Teknisk Udvalg’s politikområder
Bilag: TU-270607-163-1.pdf TU-270607-163-2.pdf TU-270607-163-3.pdf TU-270607-163-4.pdf TU-270607-163-5.pdf TU-270607-163-6.pdf TU-270607-163-7.pdf TU-270607-163-8.pdf
164 TU-270607-164.pdf Gensidig orientering
Lukket dagsorden
165 Økonomisag
166 TU-270607-166.pdf Evaluering af taxaområdet i forbindelse med dannelsen af den nye strukturreform pr. 1. januar 2007
Bilag: TU-270607-166-1.pdf TU-270607-166-2.pdf
167 Økonomisag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader