MØDET DEN 01-10-13 I SOCIALUDVALGET 2013 Socialudvalget/2013

Socialudvalget

Beslutningsreferat fra mødet tirsdag den 1. oktober 2013

Samlet referat (uden bilag) kan sesher

Punkter:

Åben dagsorden
1 SU-011013-1.pdf Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. august 2013 SU-011013-1-1.pdf
2 SU-011013-2.pdf Etablering af bofællesskab målrettet borgere med autisme/aspergerdiagnoser (bevillingssag)
3 SU-011013-3.pdf Ombygning af Forsorgshjemmet Vibohøj (bevillingssag)
4 SU-011013-4.pdf Indkøb af bil til Hjælpemiddelservice (bevillingssag)
5 SU-011013-5.pdf Voksenkollegium til hjemløse borgere (bevillingssag) SU-011013-5-1.pdf SU-011013-5-2.pdf
6 SU-011013-6.pdf Status på tilsyn på Blichergårdens demensenhed SU-011013-6-1.pdf SU-011013-6-2.pdf
7 SU-011013-7.pdf Nyt nødkald på plejecentrene Blichergården og Overlundgården samt opdatering af nødkald i hjemmeplejen (bevillingssag)
8 SU-011013-8.pdf Beliggenhed for nyt bofællesskab inden for handicap (beslutningssag) SU-011013-8-1.pdf
9 SU-011013-9.pdf Anmodning om driftsstøtte til Afdeling 69: Langdammen 2 / Gl Århusvej 151 og 181 SU-011013-9-1.pdf
10 SU-011013-10.pdf Opnormering af Viborg Krisecenter
11 SU-011013-11.pdf Udsatte borgeres valgdeltagelse ved kommunalvalget 2013 SU-011013-11-1.pdf
12 SU-011013-12.pdf Puljetilsagn - pulje til udsatte borgeres valgdeltagelse SU-011013-12-1.pdf SU-011013-12-2.pdf
13 SU-011013-13.pdf Revidering af projekt “Tandpleje til udsatte”
14 SU-011013-14.pdf Vedtægter for bruger- og pårørenderåd indenfor Socialudvalgets områder SU-011013-14-1.pdf SU-011013-14-2.pdf
15 SU-011013-15.pdf Meddelelser og gensidig orientering ved formanden, dels om afholdte dels om kommende møder


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader