Økonomiudvalget

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 27. februar 2008

Se samlet referat (uden bilag) her. Afbud fra: Gunnar Korsbæk

Punkter:

Åben dagsorden
59 OK-270208-59.pdf Overholdelse af de økonomiske rammer i aftalen mellem Regeringen og KL for 2008
60 OK-270208-60.pdf Budget 2008, budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-2012, investeringsoversigt for Økonomiudvalgets eget område
Bilag: OK-270208-60-01.pdf
61 OK-270208-61.pdf Påklage af kommuneplantillæg nr. 152006 om byvækst ved Viborg by (orienteringssag)
Bilag: OK-270208-61-01.pdf
62 OK-270208-62.pdf Forslag til udlæg af nye sommerhusområder ved Hjarbæk
Bilag: OK-270208-62-01.pdf
63 OK-270208-63.pdf Høringssvar vedr. den regionale udviklingsplan
Bilag: OK-270208-63-01.pdf OK-270208-63-02.pdf OK-270208-63-03.pdf
64 OK-270208-64.pdf Viborg Kommunes redegørelse til det regionale udviklingsråd i Midtjylland
Bilag: OK-270208-64-01.pdf OK-270208-64-02.pdf OK-270208-64-03.pdf OK-270208-64-04.pdf
65 OK-270208-65.pdf Opførelse af nyt rådhus. Godkendelse af drejebog for projekteringsfasen, Projekterings- og udførelsestidsplan (Hovedtidsplan) og Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende nyt rådhus i Viborg Kommune samt projekteringsbevilling til dispositionsforslag og projektforslag (bevillingssag)
Bilag: OK-270208-65-01.pdf OK-270208-65-02.pdf OK-270208-65-03.pdf OK-270208-65-04.pdf OK-270208-65-05.pdf
66 OK-270208-66.pdf Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af Naturvidenskabernes Hus (bevillingssag)
67 OK-270208-67.pdf Viborg Kommunes udbudspolitik
Bilag: OK-270208-67-01.pdf OK-270208-67-02.pdf
68 OK-270208-68.pdf Organisering af SSP i Viborg Kommune
Bilag: OK-270208-68-01.pdf
69 OK-270208-69.pdf It-løsninger til politikere i Viborg Kommune
Bilag: OK-270208-69-01.pdf
70 OK-270208-70.pdf Fastsættelse af grundpriser, Krokusparken i Stoholm
Bilag: OK-270208-70-01.pdf OK-270208-70-02.pdf
71 OK-270208-71.pdf Udtalelse til Tilsynet vedrørende henvendelse om advokat Ole Thiels habilitet ved udarbejdelse af notat om forlængelse af brugskontrakt mellem Viborg Kommune og Viborg Golfklub
Bilag: OK-270208-71-01.pdf OK-270208-71-02.pdf
72 OK-270208-72.pdf Viborg Kommunes eventuelle deltagelse i erstatningssag mod DONG
Bilag: OK-270208-72-01.pdf
73 OK-270208-73.pdf Eventuel ydelse af diæter m.v. til visse kommunale råd og udvalg
Bilag: OK-270208-73-01.pdf
74 OK-270208-74.pdf Boligselskabet VIBORG, afd. 35 - punkthus 2 “Brøndums Gård” ved Søndersø, skema B (bevillingssag)
75 OK-270208-75.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, afd. 99 - punkthus 3 “Brøndums Gård” ved Søndersø, skema B (bevillingssag)
76 OK-270208-76.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg - Kjellerup, afd. 94 - ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) ungdomsboliger på Viborg Kaserne, etape 3 (bevillingssag)
77 OK-270208-77.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg - Kjellerup, afdeling 94, etape 2, ungdomsboliger på Viborg Kaserne - godkendelse af skema C (bevillingssag)
78 OK-270208-78.pdf Lejerbo Møldrup, afd. 328, Nørregade 5 A m.fl. - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af vinduer og døre i afdelingen samt om godkendelse af huslejen
79 OK-270208-79.pdf Eventuel ydelse af ekstratilskud til dagtilbud i anden kommune
80 OK-270208-80.pdf Eventuel indgåelse af aftaler med private leverandører af dagpleje
Bilag: OK-270208-80-01.pdf
81 OK-270208-81.pdf Den selvejende daginstitution Hobitten, Hedelyngen 14, Viborg, søger om ændring af institutionens status fra selvejende til kommunal
82 OK-270208-82.pdf Den selvejende daginstitution Løgstrup Børnehave, Kølsenvej 19, Løgstrup, søger om ændring af institutionens status fra selvejende til kommunal (bevillingssag)
83 OK-270208-83.pdf Midlertidig etablering af 10 vuggestuepladser og 5 børnehavepladser i tilknytning til Børnehaven Møllehøj, Bruunshåb ved leje af lokaler i Bruunshåb Forsamlingshus (bevillingssag)
84 OK-270208-84.pdf Midtbyplan for Viborg - oplæg om grundmodel og delplaner
Bilag: OK-270208-84-01.pdf OK-270208-84-02.pdf OK-270208-84-03.pdf
85 OK-270208-85.pdf Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Det Jyske Ensemble samt valg af medlemmer til bestyrelsen
Bilag: OK-270208-85-01.pdf OK-270208-85-02.pdf
86 OK-270208-86.pdf Anlægstilskud til et kultur- og fritidscenter (Tjelecenteret) i Ørum (bevillingssag)
Bilag: OK-270208-86-01.pdf OK-270208-86-02.pdf OK-270208-86-03.pdf
87 OK-270208-87.pdf Høring af sundhedsberedskabs- og præhospital plan - Region Midtjylland
Bilag: OK-270208-87-01.pdf
88 OK-270208-88.pdf Århus Kommunes overtagelse af regionale tilbud på det sociale område - høringssvar
Bilag: OK-270208-88-01.pdf OK-270208-88-02.pdf OK-270208-88-03.pdf OK-270208-88-04.pdf
89 OK-270208-89.pdf Godkendelse af revideret forslag til lokalplan nr. 235 for et område til uddannelsesformål på Viborg Kaserne med tilhørende miljørapport med henblik på offentlig fremlæggelse
Bilag: OK-270208-89-01.pdf OK-270208-89-02.pdf OK-270208-89-03.pdf
90 OK-270208-90.pdf Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 314 for et centerområde ved Brogade og Enghavevej i Bjerringbro med henblik på offentlig fremlæggelse
Bilag: OK-270208-90-01.pdf
91 OK-270208-91.pdf Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 316 for boligområde Stenshede, Bjerringbro, samt af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 for Bjerringbro Kommune med henblik på offentlig fremlæggelse
Bilag: OK-270208-91-01.pdf
92 OK-270208-92.pdf Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 329 for et boligområde ved Høgevej i Bruunshåb samt af forslag til tillæg nr. 62007 til Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg Kommune med henblik på offentlig fremlæggelse
Bilag: OK-270208-92-01.pdf
93 OK-270208-93.pdf Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 307 for et erhvervs- og serviceområde ved Vestergade i Bjerringbro samt af tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001-2012 for Bjerringbro Kommune
Bilag: OK-270208-93-01.pdf OK-270208-93-02.pdf OK-270208-93-03.pdf OK-270208-93-04.pdf
94 OK-270208-94.pdf Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 311 for et område ved Søbakken i Viborg østby samt af tillæg nr. 22007 til Kommuneplan 2006 for Viborg Kommune
Bilag: OK-270208-94-01.pdf OK-270208-94-02.pdf OK-270208-94-03.pdf OK-270208-94-04.pdf
95 OK-270208-95.pdf Godkendelse af forslag til program for områdefornyelsen i Ørum midtby med tilhørende finansieringsplan
Bilag: OK-270208-95-01.pdf OK-270208-95-02.pdf OK-270208-95-03.pdf
96 OK-270208-96.pdf Renovering samt ombygning af signalanlægget i krydset Holstebrovej/Vesterbrogade/Indre Ringvej, Viborg (bevillingssag)
97 OK-270208-97.pdf Byggemodning af Mariendalsvej 5 - 7, Viborg (bevillingssag)
Bilag: OK-270208-97-01.pdf
98 OK-270208-98.pdf Byggemodning ved Vennershåbvej, Viborg (bevillingssag)
Bilag: OK-270208-98-01.pdf
99 OK-270208-99.pdf Byggemodning af Spangsdal II, 2. etape, Viborg (bevillingssag)
Bilag: OK-270208-99-01.pdf
100 OK-270208-100.pdf Byggemodning af nyt centerområde i Spangsdal, Viborg (bevillingssag)
Bilag: OK-270208-100-01.pdf
101 OK-270208-101.pdf Byggemodning af 15 boliggrunde ved Rælingenvej, Karup (bevillingssag)
Bilag: OK-270208-101-01.pdf OK-270208-101-02.pdf
102 OK-270208-102.pdf Meddelelser og gensidig orientering
Bilag: OK-270208-102-01.pdf OK-270208-102-02.pdf OK-270208-102-03.pdf OK-270208-102-04.pdf OK-270208-102-05.pdf
Lukket dagsorden
103 Ejendomssag
TILLÆGSDAGSORDEN Åben dagsorden
104 OK-270208-104.pdf Anvendelse/salg af de nedlagte skolers bygninger m.v. - salg af skolebygningerne i Vammen, Bjerregrav og Skjern
Bilag: OK-270208-104-01.pdf OK-270208-104-02.pdf
105 Lukket dagsorden Ejendomssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader