MØDET DEN 03-11-09 I MILJØUDVALGET 2009 Miljøudvalget/2009

Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet tirsdag den 3. november 2009

Se samlet referat (uden bilag) her

Punkter:

Åben dagsorden
94 MU-031109-94.pdf Høringssvar til Skive Kommunes temaplan for vindmøller
Bilag: MU-031109-94-1.pdf MU-031109-94-2.pdf MU-031109-94-3.pdf
95 MU-031109-95.pdf Åbakken 10, Vridsted. Kanoophalerplads, toiletbygning, madpakkehus m.m.
Bilag: MU-031109-95-1.pdf MU-031109-95-2.pdf
96 MU-031109-96.pdf Hjarbæk Fjord Camping: Udvidelse af campingareal
Bilag: MU-031109-96-1.pdf MU-031109-96-2.pdf
97 MU-031109-97.pdf Tinghøjvej 46, 8830 Tjele. Byggeri m.m. nær gravhøje
Bilag: MU-031109-97-1.pdf
98 MU-031109-98.pdf Etablering af sø og oprensning af grøfter mv. på Naundrupvej 22
Bilag: MU-031109-98-1.pdf MU-031109-98-2.pdf MU-031109-98-3.pdf
99 MU-031109-99.pdf Opgravning af  3-tagrørsump og deponering i  3-område og inden for strandbeskyttelseslinjen syd for Hjarbæk Havn
Bilag: MU-031109-99-1.pdf MU-031109-99-2.pdf
100 MU-031109-100.pdf Etablering af faunapassage ved Vallerbæk-, Ulvedal-, Bryrup- og Ingstrup dambrug.
Bilag: MU-031109-100-1.pdf
101 MU-031109-101.pdf Redegørelse til Miljøministeren vedr. Coliforme bakterier i drikkevandet
Bilag: MU-031109-101-1.pdf
102 MU-031109-102.pdf Forhøjet nitratindhold i drikkevandet på ejendomme i Klejtrup Vandværks forsyningsområde
Bilag: MU-031109-102-1.pdf
103 MU-031109-103.pdf Indvinding af grundvand fra eksisterende markvandingsboring til drift på ejendommen Holstebrovej 121, Viborg
Bilag: MU-031109-103-1.pdf MU-031109-103-2.pdf
104 MU-031109-104.pdf Afbureaukratisering og effektivisering i Viborg Kommune - status oktober 2009 (orienteringssag)
Bilag: MU-031109-104-1.pdf
105 MU-031109-105.pdf Gensidig orientering
Lukket dagsorden
106 Ejendomssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader