MØDET DEN 06-05-08 I MILJØUDVALGET 2008 Miljøudvalget/2008

Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet tirsdag den 6. maj 2008

Se samlet referat (uden bilag)

Punkter:

Åben dagsorden
35 MU-060508-35.pdf Regnskab 2007 - Miljøudvalget
Bilag: MU-060508-35-1.pdf
36 MU-060508-36.pdf Budgetforslag 2009 - 2012. Udmøntning af besparelser på konto 0 i 2008 og 2009-2012 for Miljøudvalget
Bilag: MU-060508-36-1.pdf
37 MU-060508-37.pdf Miljøudvalgets bemærkninger til oplæg om en strategi for tobaksforebyggelse i Viborg Kommune
Bilag: MU-060508-37-1.pdf
38 MU-060508-38.pdf Kjeldvej 8, 8800 Viborg: Fornyet behandling af ansøgning om opførelse af medhjælperbolig på gartneri
Bilag: MU-060508-38-1.pdf MU-060508-38-2.pdf
39 MU-060508-39.pdf Sdr. Rind Vej 93, 8800 Viborg. Ansøgning om at ændre anvendelse af sommerhus til helårsbolig.
Bilag: MU-060508-39-1.pdf
40 MU-060508-40.pdf Tange Søvej 53, 8850 Bjerringbro: Ansøgning om udskiftning af sommerhus med helårsbolig
Bilag: MU-060508-40-1.pdf MU-060508-40-2.pdf
41 MU-060508-41.pdf Østergade 76b, 8850 Bjerringbro. Ansøgning om at anvende sommerhus til helårsbeboelse.
Bilag: MU-060508-41-1.pdf MU-060508-41-2.pdf
42 MU-060508-42.pdf Viborgvej 6, 8800 Viborg. Ansøgning om æbleplantage ved Mønsted Å.
Bilag: MU-060508-42-1.pdf MU-060508-42-2.pdf
43 MU-060508-43.pdf Skovvej 19, Lynderup, 8832 Skals. Ansøgning om tilladelse til nyt stuehus på landbrugsejendom.
Bilag: MU-060508-43-1.pdf MU-060508-43-2.pdf MU-060508-43-3.pdf
44 MU-060508-44.pdf Naundrupvej 14, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Klage over landzonetilladelse til sø.
Bilag: MU-060508-44-1.pdf MU-060508-44-2.pdf
45 MU-060508-45.pdf Staldbygning nær gravhøje på Skibdalvej 49, Bigum
Bilag: MU-060508-45-1.pdf MU-060508-45-2.pdf
46 MU-060508-46.pdf Filterskyllevand til recipient via regnvandsledning - Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro
47 MU-060508-47.pdf Praksis for administration af husdyrloven
Bilag: MU-060508-47-1.pdf
48 MU-060508-48.pdf Klager over miljøgodkendelse af svineproduktion på Toftumvej 7, 7850 Stoholm
Bilag: MU-060508-48-1.pdf MU-060508-48-2.pdf MU-060508-48-3.pdf MU-060508-48-4.pdf MU-060508-48-5.pdf
49 MU-060508-49.pdf Viborg som evt. klimakommune
50 MU-060508-50.pdf Gensidig orientering LUKKET DAGSORDEN Ingen


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader