MØDET DEN 13-03-07 I MILJØUDVALGET 2007 Miljøudvalget/2007

Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet tirsdag den 13. marts 2007

Se samlet referat (uden bilag) her

Punkter:

Åben dagsorden
24 MU-130307-24.pdf Administration af skadedyrsbekæmpelse og miljømål og de økonomiske konsekvenser på “den tørre” natur
Bilag: MU-130307-24-1.pdf MU-130307-24-2.pdf
25 MU-130307-25.pdf Budget 2008-2011 - tidsplan og indledende drøftelse af budgetlægningen for Miljøudvalget
Bilag: MU-130307-25-1.pdf MU-130307-25-2.pdf
26 MU-130307-26.pdf Opførelse af tilbygning til klubhus for Borup IF på matr. nr. 21d V. Låstrup By, Låstrup
Bilag: MU-130307-26-1.pdf MU-130307-26-2.pdf
27 MU-130307-27.pdf Grundvandsforum vedrørende indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcer i Viborg Kommune. Lov om vandforsyning § 12 MU-130307-27-1.pdf
28 MU-130307-28.pdf Tilsynshyppighed - vandkvalitet og tekniske anlæg
29 MU-130307-29.pdf Procedure for sløjfning af brønde og boringer ved enkeltanlæg
30 MU-130307-30.pdf Emner på kommende møder
Bilag: MU-130307-30-1.pdf
31 MU-130307-31.pdf Gensidig orientering


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader