Klima- og Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 5. september 2013

Se samlet referat (uden bilag) her. OBS: Korrektion til beslutning i punkt 14 i forhold til oprindeligt referat.

Punkter:

Åben dagsorden
1 KMU-050913-1.pdf Vandforsyning i Ll. Torup området
Bilag: KMU-050913-1-1.pdf KMU-050913-1-2.pdf KMU-050913-1-3.pdf KMU-050913-1-4.pdf
2 KMU-050913-2.pdf Henvendelse fra Statsforvaltningen Midt om klage fra Dansk Brøndejerforening vedr. Vandforsyningsplan 2012 - 2022
Bilag: KMU-050913-2-1.pdf KMU-050913-2-2.pdf KMU-050913-2-3.pdf
3 KMU-050913-3.pdf Administration af opkrævning af statsafgifter for ledningsført vand og spildevand
Bilag: KMU-050913-3-1.pdf
4 KMU-050913-4.pdf Administrationsgrundlag ved ansøgninger om fritagelse for vandafgift/spildevandsafgift på ejendomme med egen brønd eller boring uden måler
Bilag: KMU-050913-4-1.pdf
5 KMU-050913-5.pdf Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune – “Grønne sammenhænge”
Bilag: KMU-050913-5-1.pdf KMU-050913-5-2.pdf
6 KMU-050913-6.pdf Igangsætning af planlægning for vindmølleprojekt ved Batum
Bilag: KMU-050913-6-1.pdf KMU-050913-6-2.pdf KMU-050913-6-3.pdf
7 KMU-050913-7.pdf Behandling af høringssvar for ny samarbejdsaftale med frivillige foreninger om pap- og papir indsamling
Bilag: KMU-050913-7-1.pdf KMU-050913-7-2.pdf
8 KMU-050913-8.pdf Revision af affaldsregulativerne
Bilag: KMU-050913-8-1.pdf KMU-050913-8-2.pdf
9 KMU-050913-9.pdf Ansøgning om maskinhal på Aarestrupvej 150, Karup
Bilag: KMU-050913-9-1.pdf KMU-050913-9-2.pdf KMU-050913-9-3.pdf
10 KMU-050913-10.pdf Ansøgning om solcelleanlæg på Flyvestation Karup
Bilag: KMU-050913-10-1.pdf
11 KMU-050913-11.pdf Helårsbolig på Søndersøvej 55B
Bilag: KMU-050913-11-1.pdf KMU-050913-11-2.pdf KMU-050913-11-3.pdf KMU-050913-11-4.pdf
12 KMU-050913-12.pdf Temadrøftelse af husstandsvindmøller i Viborg Kommune
Bilag: KMU-050913-12-1.pdf
13 KMU-050913-13.pdf Ansøgning om husstandsvindmølle på Sparkærvej 3, 8800 viborg
Bilag: KMU-050913-13-1.pdf KMU-050913-13-2.pdf KMU-050913-13-3.pdf KMU-050913-13-4.pdf
14 KMU-050913-14.pdf OBS: Korrektion til beslutning i forhold til oprindeligt referat. Ansøgning om ny placering af husstandsvindmølle på Skovbrynet 60, Aalestrup
Bilag: KMU-050913-14-1.pdf KMU-050913-14-2.pdf KMU-050913-14-3.pdf KMU-050913-14-4.pdf
15 KMU-050913-15.pdf Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. juli 2013 KMU-050913-15-1.pdf KMU-050913-15-2.pdf
16 KMU-050913-16.pdf Meddelelser og gensidig orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder - 2013


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader