Klima- og Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 4. oktober 2012

“Se samlet referat (uden bilag) her”

Punkter:

Åben dagsorden
1 KMU-041012-1.pdf Principper og praksis for administration af ansøgninger om etablering af private både- og badebroer i Viborg søerne KMU-041012-1-1.pdf
2 KMU-041012-2.pdf Klage over afslag på opførelse af badebro i Nørresø - Nørresøvej 52, 8800 Viborg KMU-041012-2-1.pdf KMU-041012-2-2.pdf KMU-041012-2-3.pdf KMU-041012-2-4.pdf KMU-041012-2-5.pdf KMU-041012-2-6.pdf KMU-041012-2-7.pdf KMU-041012-2-8.pdf KMU-041012-2-9.pdf KMU-041012-2-10.pdf KMU-041012-2-11.pdf
3 KMU-041012-3.pdf Natura-2000 projekt i Skals Enge - bevillingssag KMU-041012-3-1.pdf
4 KMU-041012-4.pdf Udpegning af nyt medlem af det Grønne Råd for Viborg Kommune KMU-041012-4-1.pdf
5 KMU-041012-5.pdf Igangsætning af planlægning for et fælles biogasanlæg vest for Bjerringbro, samt stillingtagen til screening for VVM. KMU-041012-5-1.pdf KMU-041012-5-2.pdf
6 KMU-041012-6.pdf Nye landsbyafgrænsninger til Kommuneplan 2013 - 2025 KMU-041012-6-1.pdf
7 KMU-041012-7.pdf Godkendelse af projekt for solvarmeanlæg i Karup KMU-041012-7-1.pdf KMU-041012-7-2.pdf
8 KMU-041012-8.pdf Frivillige organisationer på affaldsområdet – Vurdering af aftale om afhentning og genbrug af genbrugseffekter fra genbrugsstationer KMU-041012-8-1.pdf
9 KMU-041012-9.pdf Frivillige organisationer på affaldsområdet – ændringsforslag til samarbejdsaftale om indsamling af pap og papir KMU-041012-9-1.pdf KMU-041012-9-2.pdf
10 KMU-041012-10.pdf Trevadvej 10E, Kjeldbjerg: Ansøgning om mobilantennemast KMU-041012-10-1.pdf KMU-041012-10-2.pdf KMU-041012-10-3.pdf KMU-041012-10-4.pdf
11 KMU-041012-11.pdf Etablering af skov på Skibelundvej 102 A, Sahl KMU-041012-11-1.pdf
12 KMU-041012-12.pdf Romlundvej 27, Løgstrup: Ansøgning om spejderhytte m.m. på rekreativt område KMU-041012-12-1.pdf KMU-041012-12-2.pdf
13 KMU-041012-13.pdf Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31-08-2012 KMU-041012-13-1.pdf KMU-041012-13-2.pdf
14 KMU-041012-14.pdf Mødeplan 2013 for Klima- og Miljøudvalget
15 KMU-041012-15.pdf Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder mm. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader