Klima- og Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 3. maj 2012

Se samlet referat (uden bilag) her.

Punkter:

Åben dagsorden
59 KMU-030512-59.pdf Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om udvidelse af Blærb Sø samt etablering af rensedam vest for Møgelkjærområdet
Bilag: KMU-030512-59-1.pdf KMU-030512-59-2.pdf KMU-030512-59-3.pdf KMU-030512-59-4.pdf KMU-030512-59-5.pdf
60 KMU-030512-60.pdf Randzoner i Viborg kommune 2012
Bilag: KMU-030512-60-1.pdf KMU-030512-60-2.pdf
61 KMU-030512-61.pdf Revision af udlejningsreglerne på Gudenå
Bilag: KMU-030512-61-1.pdf
62 KMU-030512-62.pdf Udbud af fartøjskoncessioner på Gudenåen
Bilag: KMU-030512-62-1.pdf KMU-030512-62-2.pdf KMU-030512-62-3.pdf
63 KMU-030512-63.pdf Hårdhændet vedligeholdelse af Tjele Å
Bilag: KMU-030512-63-1.pdf KMU-030512-63-2.pdf KMU-030512-63-3.pdf KMU-030512-63-4.pdf KMU-030512-63-5.pdf KMU-030512-63-6.pdf KMU-030512-63-7.pdf KMU-030512-63-8.pdf KMU-030512-63-9.pdf
64 KMU-030512-64.pdf Retablering af Tjele Å
Bilag: KMU-030512-64-1.pdf KMU-030512-64-2.pdf
65 KMU-030512-65.pdf Vandforsyning i Ll. Torup området
Bilag: KMU-030512-65-1.pdf KMU-030512-65-2.pdf KMU-030512-65-3.pdf
66 KMU-030512-66.pdf Forslag til otte Natura 2000 handleplaner for Viborg Kommune
Bilag: KMU-030512-66-1.pdf KMU-030512-66-2.pdf KMU-030512-66-3.pdf KMU-030512-66-4.pdf KMU-030512-66-5.pdf KMU-030512-66-6.pdf KMU-030512-66-7.pdf KMU-030512-66-8.pdf KMU-030512-66-9.pdf KMU-030512-66-10.pdf
67 KMU-030512-67.pdf Klage over påbud om retablering af beskyttet mose, matr. nr. 4b Resen By, Resen. Jens Klink, Kongenshusvej 11, 7470 Karup J.
Bilag: KMU-030512-67-1.pdf KMU-030512-67-2.pdf KMU-030512-67-3.pdf KMU-030512-67-4.pdf KMU-030512-67-5.pdf
68 KMU-030512-68.pdf Opfyldning af sø på matr. nr. 16g Lånum By, Smollerup m.fl
Bilag: KMU-030512-68-1.pdf KMU-030512-68-2.pdf KMU-030512-68-3.pdf KMU-030512-68-4.pdf KMU-030512-68-5.pdf KMU-030512-68-6.pdf KMU-030512-68-7.pdf
69 KMU-030512-69.pdf Klage over miljøgodkendelse af minkproduktionen Vallerbækvej 86, 7470 Karup.  11 miljøgodkendelse, mink.
Bilag: KMU-030512-69-1.pdf KMU-030512-69-2.pdf
70 KMU-030512-70.pdf Klage over paragraf 10-tilladelse, pelsdyr, Møllevej 38, 8830 Tjele
Bilag: KMU-030512-70-1.pdf KMU-030512-70-2.pdf KMU-030512-70-3.pdf
71 KMU-030512-71.pdf Endelig godkendelse af affaldsregulativer for Viborg kommune
Bilag: KMU-030512-71-1.pdf KMU-030512-71-2.pdf KMU-030512-71-3.pdf KMU-030512-71-4.pdf
72 KMU-030512-72.pdf Forsyning - Revas Regnskab 2011 (orienteringssag)
Bilag: KMU-030512-72-1.pdf KMU-030512-72-2.pdf
73 KMU-030512-73.pdf Landsbyafgrænsninger, kommuneplanrevision 2013
74 KMU-030512-74.pdf Nørremøllevej 120, 8800 Viborg: Sejlcenter
Bilag: KMU-030512-74-1.pdf KMU-030512-74-2.pdf
75 KMU-030512-75.pdf Kirkebækvej 133B, 8800 Viborg: Ansøgning om husstandsvindmølle tæt på planlagt vindmølleområde
Bilag: KMU-030512-75-1.pdf
76 KMU-030512-76.pdf Sandstræde 27, Klejtrup, 9500 Hobro: Ansøgning om fritstående solcelleanlæg
Bilag: KMU-030512-76-1.pdf KMU-030512-76-2.pdf KMU-030512-76-3.pdf
77 KMU-030512-77.pdf Kjeldbjergvej 19A, Kjeldbjerg, 7800 Skive: Opsætning af gittermast til mobilantennesystem
Bilag: KMU-030512-77-1.pdf KMU-030512-77-2.pdf KMU-030512-77-3.pdf KMU-030512-77-4.pdf
78 KMU-030512-78.pdf Mønsted Skovvej 20, 8800 Viborg: Klage over landzonetilladelse og dispensation til husstandsvindmølle
Bilag: KMU-030512-78-1.pdf KMU-030512-78-2.pdf KMU-030512-78-3.pdf KMU-030512-78-4.pdf KMU-030512-78-5.pdf
79 KMU-030512-79.pdf Afrapportering af målsætningsbudget for Klima- og Miljøudvalget 2011
Bilag: KMU-030512-79-1.pdf
80 KMU-030512-80.pdf Målsætningsdrøftelse og målsætningsbudget 2013 for Klima- og Miljøudvalget
Bilag: KMU-030512-80-1.pdf
81KMU-030512-81.pdf Regnskab 2011 - Klima- og Miljøudvalget (orienteringssag)
82 KMU-030512-82.pdf Budgetopfølgning 31. marts 2012 - Klima- og Miljøudvalget
Bilag: KMU-030512-82-1.pdf KMU-030512-82-2.pdf
83 KMU-030512-83.pdf Opfølgningsredegørelse og nye mål til kvalitetskontrakten på Klima- og Miljøudvalgets område
Bilag: KMU-030512-83-1.pdf KMU-030512-83-2.pdf
84 KMU-030512-84.pdf Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder LUKKET DAGSORDENIngen


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader