Klima- og Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 3. marts 2011

Se samlet referat (uden bilag) her

Punkter:

Åben dagsorden
31 KMU-030311-31.pdf Klage over miljøgodkendelse af svineproduktion, Bollervej 1B, 8831 Løgstrup (Orienteringssag).
Bilag: KMU-030311-31-1.pdf KMU-030311-31-2.pdf
32 KMU-030311-32.pdf Klage over miljøgodkendelse til svineproduktion på Kallestrupvej 76, 9620 Aalestrup.
Bilag: KMU-030311-32-1.pdf KMU-030311-32-2.pdf KMU-030311-32-3.pdf
33 KMU-030311-33.pdf Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg, Mosetoft. Dispensation til gedehold
Bilag: KMU-030311-33-1.pdf KMU-030311-33-2.pdf
34 KMU-030311-34.pdf Vallerbækvej 44, Karup, henvendelse vedr. ønske om køb af skov
Bilag: KMU-030311-34-1.pdf KMU-030311-34-2.pdf
35 KMU-030311-35.pdf Ansøgning om dispensation til udvidelse og oprensning af sø i moseområde, matr. nr. 6m Sparkær By, Nr. Borris
Bilag: KMU-030311-35-1.pdf KMU-030311-35-2.pdf
36 KMU-030311-36.pdf Viborg Kommunes høringssvar til Statens Vand- og Naturplaner
Bilag: KMU-030311-36-1.pdf KMU-030311-36-2.pdf KMU-030311-36-3.pdf KMU-030311-36-4.pdf KMU-030311-36-5.pdf KMU-030311-36-6.pdf
37 KMU-030311-37.pdf Godkendelse af Limfjordsrådets høringssvar til statens Vand- og Naturplaner for Limfjordsoplandet
Bilag: KMU-030311-37-1.pdf KMU-030311-37-2.pdf KMU-030311-37-3.pdf
38 KMU-030311-38.pdf Godkendelse af Gudenåkomitens høringssvar til vandplaner
Bilag: KMU-030311-38-1.pdf
39 KMU-030311-39.pdf Orientering om høringssvar til Vand- og Naturplaner fra andre organisationer.
Bilag: KMU-030311-39-1.pdf KMU-030311-39-2.pdf KMU-030311-39-3.pdf
40 KMU-030311-40.pdf Administrationspraksis i forbindelse med udtagning af drikkevandsprøver på ikke almene vandværker.
Bilag: KMU-030311-40-1.pdf KMU-030311-40-2.pdf
41 KMU-030311-41.pdf Manglende efterkommelse af påbud om drikkevandskontrol på Løgstørvej 86, 8832 Skals
Bilag: KMU-030311-41-1.pdf KMU-030311-41-2.pdf KMU-030311-41-3.pdf KMU-030311-41-4.pdf KMU-030311-41-5.pdf
42 KMU-030311-42.pdf Ansøgning om tilladelse til dræning af areal i okkerpotentielt område
Bilag: KMU-030311-42-1.pdf KMU-030311-42-2.pdf KMU-030311-42-3.pdf
43 KMU-030311-43.pdf Godkendelse af Vandforsyning, Ll. Torup området
Bilag: KMU-030311-43-1.pdf KMU-030311-43-2.pdf
44 KMU-030311-44.pdf Ansøgning om udstykning og opførelse af en bolig på Fårupvej 26, 8840 Rødkærsbro.
Bilag: KMU-030311-44-1.pdf KMU-030311-44-2.pdf KMU-030311-44-3.pdf KMU-030311-44-4.pdf KMU-030311-44-5.pdf
45 KMU-030311-45.pdf Nørremarkvej 12, Skals. Ansøgning om husstandsvindmølle
Bilag: KMU-030311-45-1.pdf KMU-030311-45-2.pdf
46 KMU-030311-46.pdf Bryrupvej 25a, Mønsted. Klage over afgørelse om opførelse af byggeri
Bilag: KMU-030311-46-1.pdf KMU-030311-46-2.pdf KMU-030311-46-3.pdf KMU-030311-46-4.pdf KMU-030311-46-5.pdf
47 KMU-030311-47.pdf Målsætningsbudget for Klima- og Miljøudvalget 2011 (4. behandling)
Bilag: KMU-030311-47-1.pdf
48 KMU-030311-48.pdf Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. jan. 2011
Bilag: KMU-030311-48-1.pdf
49 KMU-030311-49.pdf Budgetlægning 2012 - 2015 - orientering om rammefastsættelse samt det videre forløb
Bilag: KMU-030311-49-1.pdf
50 KMU-030311-50.pdf Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder LUKKET DAGSORDEN Ingen


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader