Klima- og Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet fredag den 2. september 2011

Se samlet referat (uden bilag) her.

Punkter:

Åben dagsorden
130KMU-020911-130.pdf Naturgenopretning, Fiskbæk Å, forprojekt (bevillingssag)
Bilag: KMU-020911-130-1.pdf KMU-020911-130-2.pdf
131 KMU-020911-131.pdf Godkendelse af Vandforsyning i Ll. Torup området
Bilag: KMU-020911-131-1.pdf KMU-020911-131-2.pdf KMU-020911-131-3.pdf KMU-020911-131-4.pdf
132 KMU-020911-132.pdf Anmodning om supplerende bemærkninger til Viborg Kommunes udtalelse til det reviderede forslag til kommuneplantillæg mm. for udvidelsen af naturgaslageret ved Ll. Torup
Bilag: KMU-020911-132-1.pdf KMU-020911-132-2.pdf KMU-020911-132-3.pdf KMU-020911-132-4.pdf
133 KMU-020911-133.pdf Egebjergvej 32a, 7800 Skive: Opførelse af bolig ved minkfarm.
Bilag: KMU-020911-133-1.pdf KMU-020911-133-2.pdf KMU-020911-133-3.pdf
134 KMU-020911-134.pdf Havrisvej 12, 8830 Tjele: Ændring af 6 ferielejligheder i landzone til helårsboliger
Bilag: KMU-020911-134-1.pdf KMU-020911-134-2.pdf
135 KMU-020911-135.pdf Taarupgaard Allé 10, Løgstrup: Forhindring af offentlighedens adgang ved hegning af areal ved Taarupgaard
Bilag: KMU-020911-135-1.pdf KMU-020911-135-2.pdf KMU-020911-135-3.pdf
136 KMU-020911-136.pdf EU-udbud 2011: Prækvalifikation - dagrenovationsindsamling i Viborg Kommune, 2012-2015 KMU-020911-136-1.pdf
137 KMU-020911-137.pdf Opfølgning på kvalitetsmål på Klima- og Miljøudvalgets område - Udarbejdelse af opfølgningsredegørelse KMU-020911-137-1.pdf KMU-020911-137-2.pdf
138 KMU-020911-138.pdf Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder LUKKET DAGSORDEN Ingen


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader