Klima- og Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 12. august 2010

Se samlet referat (uden bilag) her

Punkter:

Åben dagsorden
97 KMU-120810-97.pdf Fædalhøjvej 11, 8830 Tjele. Skovrejsning ved gravhøje og sø.
Bilag: KMU-120810-97-1.pdf KMU-120810-97-2.pdf
98 KMU-120810-98.pdf Skinderupvej 5, 8832 Skals. Ridebane ved gravhøj.
Bilag: KMU-120810-98-1.pdf KMU-120810-98-2.pdf
99 KMU-120810-99.pdf Østergade 89, 8830 Tjele. Opførelse af ridehal til hobbybrug.
Bilag: KMU-120810-99-1.pdf
100 KMU-120810-100.pdf Sct. Ibs Gade 22, 8800 Viborg: Søbeskyttelsesliniens forløb ved Nørresø.
Bilag: KMU-120810-100-1.pdf KMU-120810-100-2.pdf KMU-120810-100-3.pdf
101 KMU-120810-101.pdf Planlægning for vindmølleprojekt ved Hejring
Bilag: KMU-120810-101-1.pdf KMU-120810-101-2.pdf KMU-120810-101-3.pdf
102 KMU-120810-102.pdf Planlægning for vindmølleprojekt ved Vorning
Bilag: KMU-120810-102-1.pdf KMU-120810-102-2.pdf KMU-120810-102-3.pdf KMU-120810-102-4.pdf
103 KMU-120810-103.pdf Planlægning for vindmølleprojekt ved Gammelstrup
Bilag: KMU-120810-103-1.pdf KMU-120810-103-2.pdf KMU-120810-103-3.pdf
104 KMU-120810-104.pdf Opsamling på idefasen forud for udarbejdelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, vindmølleplan
Bilag: KMU-120810-104-1.pdf KMU-120810-104-2.pdf KMU-120810-104-3.pdf KMU-120810-104-4.pdf KMU-120810-104-5.pdf KMU-120810-104-6.pdf KMU-120810-104-7.pdf KMU-120810-104-8.pdf
105 KMU-120810-105.pdf Forslag til kommuneplantillæg for vindmølleplan i Herning Kommune
Bilag: KMU-120810-105-1.pdf KMU-120810-105-2.pdf
106 KMU-120810-106.pdf Administrationsgrundlag for jagten i de kommunale skove
Bilag: KMU-120810-106-1.pdf KMU-120810-106-2.pdf
107 KMU-120810-107.pdf Etablering af nyt iltanlæg i Viborg Nørresø (Bevillingssag)
108 KMU-120810-108.pdf Forventet behov for vand i Viborg Kommune i forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplan (Bevillingssag)
109 KMU-120810-109.pdf Budgetopfølgning pr. 306 2010 - Klima- og Miljøudvalget
Bilag: KMU-120810-109-1.pdf
110 KMU-120810-110.pdf Nøgletalsrapport 2010
Bilag: KMU-120810-110-1.pdf
111 KMU-120810-111.pdf Ændring af affaldsgebyrer for virksomheder
Bilag: KMU-120810-111-1.pdf KMU-120810-111-2.pdf
112 KMU-120810-112.pdf Takster for dagrenovation og genbrug m.v. 2011 (fornyet behandling)
Bilag: KMU-120810-112-1.pdf KMU-120810-112-2.pdf KMU-120810-112-3.pdf
113 KMU-120810-113.pdf Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
Lukket dagsorden
114 Ejendomssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader