Klima- og Miljøudvalget

Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 3. juni 2010

Se samlet_ referat_(uden bilag) her

Punkter:

Åben dagsorden
67 KMU-030610-67.pdf Forslag til kvalitetsmål for Klima- og Miljøudvalgets politikområder (kvalitetskontrakt) - (2. behandling)
Bilag: KMU-030610-67-1.pdf
68 KMU-030610-68.pdf Målsætningsbudget for Klima- og Miljøudvalget 2011 (2. behandling)
Bilag: KMU-030610-68-1.pdf
69 KMU-030610-69.pdf Enkeltanlæg - ny administrationspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet
Bilag: KMU-030610-69-1.pdf KMU-030610-69-2.pdf KMU-030610-69-3.pdf KMU-030610-69-4.pdf KMU-030610-69-5.pdf KMU-030610-69-6.pdf
70 KMU-030610-70.pdf Genoptagelse af sag vedr. forhøjet nitratindhold i en række ejendomme i Klejtrupområdet
Bilag: KMU-030610-70-1.pdf KMU-030610-70-2.pdf
71 KMU-030610-71.pdf Godkendelse af tillæg til vandforsyning plan for Gl. Møldrup Kommune
Bilag: KMU-030610-71-1.pdf KMU-030610-71-2.pdf KMU-030610-71-3.pdf
72 KMU-030610-72.pdf Klage over plejeplan for Brandstrup Mose-fredningen
Bilag: KMU-030610-72-1.pdf KMU-030610-72-2.pdf
73 KMU-030610-73.pdf Udvidelse af naturgaslageret i Ll. Torup, forslag til kommuneplantillæg nr. 1 med tilhørende Miljørapport, VVM-redegørelse, udkast til VVM-godkendelse og udkast til miljøgodkendelse
Bilag: KMU-030610-73-1.pdf KMU-030610-73-2.pdf KMU-030610-73-3.pdf KMU-030610-73-4.pdf KMU-030610-73-5.pdf
74 KMU-030610-74.pdf Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 - 2021 med VVM redegørelse for 400 kV højspændingsforbindelse mellem Kassø og Tjele.
Bilag: KMU-030610-74-1.pdf KMU-030610-74-2.pdf KMU-030610-74-3a.pdf KMU-030610-74-4.pdf
75 KMU-030610-75.pdf Kvorning Møllevej 18, 8830 Tjele. Placering af plansilo mellem to gravhøje.
Bilag: KMU-030610-75-1.pdf KMU-030610-75-2.pdf
76 KMU-030610-76.pdf Sandstræde 36C, 9500 Hobro: Legeplads ved plejehjem inden for åbeskyttelseslinie
Bilag: KMU-030610-76-1.pdf KMU-030610-76-2.pdf
77 KMU-030610-77.pdf Reorganisering af kommunale ejendomsopgaver
Bilag: KMU-030610-77-1.pdf
78 KMU-030610-78.pdf Budgetlægning for 2011-2014 - driftsreduktioner og rammer
Bilag: KMU-030610-78-1.pdf KMU-030610-78-2.pdf
79 KMU-030610-79.pdf Løbende opfølgning budget 2010
Bilag: KMU-030610-79-1.pdf
80 KMU-030610-80.pdf Godkendelse af årsrapport 2009 - omkostningsbaseret regnskab
Bilag: KMU-030610-80-1.pdf KMU-030610-80-2.pdf
81 KMU-030610-81.pdf Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder LUKKET DAGSORDEN Ingen


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader