MØDET DEN 25-09-13 I BYRÅDET 2013 Byrådet/2013

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 25. september 2013

Se samlet referat (uden bilag) her Se video fra byrådesmødet den 25. september 2013 (det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i) Afbud: Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah Inger Jakobsen forlod mødet kl.18.30 efter behandling af sagerne nr. 1-16. Åse Kubel Høeg forlod mødet kl. 18.35 efter behandling af sagerne nr. 1-20. Mette Nielsen forlod mødet kl. 18.40 efter behandling af sagerne nr. 1-23.

Punkter:

Åben dagsorden
1 BYR-250913-01.pdf Revisionsberetning nr. 1 og 2 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2012
Bilag: BYR-250913-01-01.pdf BYR-250913-01-02.pdf BYR-250913-01-03.pdf BYR-250913-01-04.pdf BYR-250913-01-05.pdf
2 BYR-250913-02.pdf Viborg Baneby - Forslag til kommissorium for Banebyforum og Banebyråd
Bilag: BYR-250913-02-01.pdf
3 BYR-250913-03.pdf Viborg Baneby Kickstart Forstaden 2.0 (bevillingssag)
Bilag: BYR-250913-03-01.pdf
4 BYR-250913-04.pdf Projektudvikling af Viborg Baneby (bevillingssag)
5 BYR-250913-05.pdf Landsplanredegørelse 2013 - nyt forslag til høringssvar
Bilag: BYR-250913-05-01.pdf BYR-250913-05-02.pdf BYR-250913-05-03.pdf
6 BYR-250913-06.pdf Ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen
Bilag: BYR-250913-06-01.pdf BYR-250913-06-02.pdf
7 BYR-250913-07.pdf Yderligere henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland i sagen om Energi Viborg A/S´køb af navneretten til Viborg Stadion
Bilag: BYR-250913-07-01.pdf BYR-250913-07-02.pdf BYR-250913-07-03.pdf
8 BYR-250913-08.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 801 i Rødkærsbro ansøger om godkendelse til påbegyndelse af renovering og kapitaltilførsel, Skema B (bevillingssag)
Bilag: BYR-250913-08-01.pdf BYR-250913-08-02.pdf BYR-250913-08-03.pdf
9 BYR-250913-09.pdf Ansøgning fra Lejerbo Møldrup vedrørende dispensation fra reglerne for dækning af lejetab via dispositionsfonden
Bilag: BYR-250913-09-01.pdf BYR-250913-09-02.pdf
10 BYR-250913-10.pdf Beskæftigelsesplan 2014
Bilag: BYR-250913-10-01.pdf
11 BYR-250913-11.pdf Samarbejdsaftale med Region Midtjylland om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion Bilag BYR-250913-11-01.pdf BYR-250913-11-02.pdf
12 BYR-250913-12.pdf Orientering om etablering af startboliger i Viborg Kommune
Bilag: BYR-250913-12-01.pdf BYR-250913-12-02.pdf BYR-250913-12-03.pdf
13 BYR-250913-13.pdf Natur- og parkpolitik for Viborg Kommune - “Grønne sammenhænge”
Bilag: BYR-250913-13-01.pdf BYR-250913-13-02.pdf
14 BYR-250913-14.pdf Høring om udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenaa (Tangeloven)
Bilag: BYR-250913-14-01.pdf BYR-250913-14-02.pdf BYR-250913-14-03.pdf BYR-250913-14-04.pdf BYR-250913-14-05.pdf BYR-250913-14-06.pdf BYR-250913-14-07.pdf
15 BYR-250913-15.pdf Ansøgning om maskinhal på Aarestrupvej 150, Karup
Bilag: BYR-250913-15-01.pdf BYR-250913-15-02.pdf BYR-250913-15-03.pdf
16 BYR-250913-16.pdf Vedr. “åbne biblioteker” (bevillingssag)
17 BYR-250913-17.pdf Folkeoplysningspolitik
Bilag: BYR-250913-17-01.pdf BYR-250913-17-02.pdf BYR-250913-17-03.pdf BYR-250913-17-04.pdf BYR-250913-17-05.pdf
18 BYR-250913-18.pdf Nedsættelse af folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-2017
Bilag: BYR-250913-18-01.pdf BYR-250913-18-02.pdf BYR-250913-18-03.pdf
19 BYR-250913-19.pdf Renovering af plejecentre (bevillingssag)
20 BYR-250913-20.pdf Madservice Viborg (bevillingssag)
21 BYR-250913-21.pdf Etablering af Kontaktsted Viborg (bevillingssag)
Bilag: BYR-250913-21-01.pdf BYR-250913-21-02.pdf
22 BYR-250913-22.pdf Udvikling af infrastruktur i Banebyen (bevillingssag)
23 BYR-250913-23.pdf Retningslinjer vedrørende institutionsbesøg
24 BYR-250913-24.pdf Anmodning fra Venstre’s byrådsgruppe om optagelse af sag på Byrådets dagsorden den 25. september 2013 vedr. Kommunens sagsbehandling på sygedagpengeområdet (den kommunale styrelseslovs §11)
Lukket dagsorden
25 BYR-250913-25.pdf Ejendomssag
26 BYR-250913-26.pdf Ejendomssag
27 BYR-250913-27.pdf Ejendomssag
28 Orienteringssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader