MØDET DEN 19-06-13 I BYRÅDET 2013 Byrådet/2013

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 19. juni 2013

Læs samlet referat (uden bilag) her Se video fra byrådsmødet onsdag den 19. juni 2013 (Det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i). Afbud: Claus Clausen Flemming Lund forlod mødet kl. 17.50 efter behandlingen af sagerne nr. 1-21.

Punkter:

Åben dagsorden
1 BYR-190613-01.pdf Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti vedrørende lån til køb af ny gasmotor
Bilag: BYR-190613-01-01.pdf
2 BYR-190613-02.pdf Viborg Baneby - endelig vedtagelse af helhedsplan
Bilag: BYR-190613-02-01.pdf BYR-190613-02-02.pdf BYR-190613-02-03.pdf BYR-190613-02-04.pdf BYR-190613-02-05.pdf BYR-190613-02-06.pdf
3 BYR-190613-03.pdf Ansøgning om tilskud til En verden af energi
Bilag: BYR-190613-03-01.pdf BYR-190613-03-02.pdf BYR-190613-03-03.pdf
4 BYR-190613-04.pdf Ansøgning vedr. forprojekt “Havørred Limfjorden”
Bilag: BYR-190613-04-01.pdf
5 BYR-190613-05.pdf Frikommuneforsøget - nye kopiforsøg og fælles temaforsøg
Bilag: BYR-190613-05-01.pdf BYR-190613-05-02.pdf BYR-190613-05-03.pdf BYR-190613-05-04.pdf BYR-190613-05-05.pdf
6 BYR-190613-06.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup afdeling 116 - Ansøgning om tilsagn til opførelse af 25 almene familieboliger, et fælleshus samt erhverv ved Nytorv m.fl, Viborg (Skema A)
Bilag: BYR-190613-06-01.pdf BYR-190613-06-02.pdf BYR-190613-06-03.pdf BYR-190613-06-04.pdf BYR-190613-06-05.pdf
7 BYR-190613-07.pdf Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår - Asmild Dige 1
Bilag: BYR-190613-07-01.pdf
8 BYR-190613-08.pdf Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår - Asmild Toft
Bilag: BYR-190613-08-01.pdf
9 BYR-190613-09.pdf Budget- /bevillingsmæssige konsekvenser af konkurrenceudsættelse af undervisning i dansk som andet sprog til voksne udlændinge m.fl. (bevillingssag)
10 BYR-190613-10.pdf Work4You - fremtidigt lokalebehov og placering
Bilag: BYR-190613-10-01.pdf
11 BYR-190613-11.pdf Frikommuneforsøget: Ny forlængelsesmulighed sygedagpenge
Bilag: BYR-190613-11-01.pdf
12 BYR-190613-12.pdf Resultatrevision 2012
Bilag: BYR-190613-12-01.pdf BYR-190613-12-02.pdf
13 BYR-190613-13.pdf Nedlæggelse af Lyshøjskolen
14 BYR-190613-14.pdf Finderuphøj Skole - tilbygning indskoling og mellemtrin (bevillingssag)
Bilag: BYR-190613-14-01.pdf
15 BYR-190613-15.pdf Godkendelse af privat vuggestue ved Langsø Friskole i Vammen
Bilag: BYR-190613-15-01.pdf
16 BYR-190613-16.pdf Bjerringbro Idrætspark søger om frigivelse af anlægstilskud til ud- og ombygning (bevillingssag)
Bilag: BYR-190613-16-01.pdf BYR-190613-16-02.pdf
17 BYR-190613-17.pdf Animationsfestival 2014, VAF-2
Bilag: BYR-190613-17-01.pdf BYR-190613-17-02.pdf BYR-190613-17-03.pdf
18 BYR-190613-18.pdf Kapacitetsanalyse: Kommunal overtagelse og renovering af den selvejende institution Albo
Bilag: BYR-190613-18-01.pdf BYR-190613-18-02.pdf BYR-190613-18-03.pdf
19 BYR-190613-19.pdf Forslag til lokalplan nr. 399 for et område til etagebliger og detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg
Bilag: BYR-190613-19-01.pdf BYR-190613-19-02.pdf BYR-190613-19-03.pdf BYR-190613-19-04.pdf BYR-190613-19-05.pdf BYR-190613-19-06.pdf
20 BYR-190613-20.pdf Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 337 for et område til almen service ved Hald Ege Skole samt kommuneplantillæg nr. 2 til komuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-190613-20-01.pdf BYR-190613-20-02.pdf BYR-190613-20-03.pdf BYR-190613-20-04.pdf BYR-190613-20-04.pdf BYR-190613-20-05.pdf
21 BYR-190613-21.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 413 for et boligområde ved Skriversvej i Overlund
Bilag: BYR-190613-21-01.pdf BYR-190613-21-02.pdf BYR-190613-21-03.pdf BYR-190613-21-04.pdf
22 BYR-190613-22.pdf Modulvogntog på kommuneveje
Bilag: BYR-190613-22-01.pdf
Lukket dagsorden
23 BYR-190613-23.pdf Ejendomssag - Lukket sag - Køb af ejendommen Horsdalvej 2, Vinkel, til nedrivning
24 BYR-190613-24.pdf Ejendomssag - Lukket sag - Køb af erhvervsejendommen, Absalonsvej 9, Viborg (bevillingssag)
Bilag: BYR-190613-24-01.pdf
25 BYR-190613-25.pdf Ejendomssag - Lukket sag - Køb af ejendommen, Skolegade 5, Løgstrup
Bilag: BYR-190613-25-01.pdf
26 BYR-190613-26.pdf Ejendomssag - Lukket sag - Salg af Storegade 35, Bjerringbro (bevillingssag)
27 BYR-190613-27.pdf Ejendomssag - Lukket sag - Salg af arealer ved Skriversvej
Bilag: BYR-190613-27-01.pdf
28 Personsag
29 Orienteringssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader