MØDET DEN 18-12-13 I BYRÅDET 2013 Byrådet/2013

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 18. december 2013

Læs samlet referat (uden bilag) her. Læs tillægsreferat nummer 1 her og tillægsreferat nummer 2 her.

Punkter:

Åben dagsorden
1 BYR-181213-01.pdf Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune (2. behandling)
Bilag: BYR-181213-01-01.pdf BYR-181213-01-02.pdf
2 BYR-181213-02.pdf Borgerrådgiverens årsberetning 2013
Bilag: BYR-181213-02-01.pdf BYR-181213-02-02.pdf BYR-181213-02-03.pdf
3 BYR-181213-03.pdf Aflæggelse af anlægsregnskaber 2013 - Økonomiudvalget
4 BYR-181213-04.pdf Ansøgning fra Energi Viborg Kraftvarme A/S om kommunegaranti til 2 nye lån
Bilag: BYR-181213-04-01.pdf BYR-181213-04-02.pdf BYR-181213-04-03.pdf
5 BYR-181213-05.pdf Salg af bolig- og erhvervsgrunde i 2013 (bevillingssag)
6 BYR-181213-06.pdf Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for bolig- og erhvervsgrunde 2014
Bilag: BYR-181213-06-01.pdf BYR-181213-06-02.pdf
7 BYR-181213-07.pdf Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune om bydelscentre og lokalcentre i Viborg by
Bilag: BYR-181213-07-01.pdf BYR-181213-07-02.pdf BYR-181213-07-03.pdf
8 BYR-181213-08.pdf Status på frikommuneforsøget
Bilag: BYR-181213-08-01.pdf BYR-181213-08-02.pdf
9 BYR-181213-09.pdf Stiftelse af Sideaktivitetsselskabet Sct. Jørgen ApS
Bilag: BYR-181213-09-01.pdf BYR-181213-09-02.pdf BYR-181213-09-03.pdf
10 BYR-181213-10.pdf En justeret model for en fremrykket, relevant indsats i sygedagpengesagsbehandlingen (bevillingssag)
Bilag: BYR-181213-10-01.pdf
11 BYR-181213-11.pdf Licitationsresultat vedr. “Ny daginstitution Stokrosevej”(bevillingssag)
12 BYR-181213-12.pdf Ny ressourcetildelingsmodel og reguleringsmetode på Dagtilbud
Bilag: BYR-181213-12-01.pdf BYR-181213-12-02.pdf BYR-181213-12-03.pdf
13 BYR-181213-13.pdf Status på arbejdet med underretninger.
Bilag: BYR-181213-13-01.pdf BYR-181213-13-02.pdf BYR-181213-13-03.pdf
14 BYR-181213-14.pdf Kvalitetsrapport 2013
Bilag: BYR-181213-14-01.pdf BYR-181213-14-02.pdf BYR-181213-14-03.pdf BYR-181213-14-04.pdf BYR-181213-14-05.pdf BYR-181213-14-06.pdf BYR-181213-14-07.pdf BYR-181213-14-08.pdf BYR-181213-14-09.pdf BYR-181213-14-10.pdf BYR-181213-14-11.pdf BYR-181213-14-12.pdf BYR-181213-14-13.pdf BYR-181213-14-14.pdf BYR-181213-14-15.pdf BYR-181213-14-16.pdf BYR-181213-14-17.pdf BYR-181213-14-18.pdf BYR-181213-14-19.pdf BYR-181213-14-20.pdf BYR-181213-14-21.pdf BYR-181213-14-22.pdf BYR-181213-14-23.pdf BYR-181213-14-24.pdf BYR-181213-14-25.pdf BYR-181213-14-26.pdf BYR-181213-14-27.pdf BYR-181213-14-28.pdf BYR-181213-14-29.pdf BYR-181213-14-30.pdf
15 BYR-181213-15.pdf Nybygning på Hybenvej til klub Lyngvej/Søndergaard
16 BYR-181213-16.pdf Forslag til lokalplan nr. 414A / 414B / 414C og forslag til tillæg nr. 4A / 4B / 4C til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune (med miljørapport) - vindmøller ved Batum
Bilag: BYR-181213-16-01.pdf BYR-181213-16-02.pdf BYR-181213-16-03.pdf BYR-181213-16-04.pdf BYR-181213-16-05.pdf
17 BYR-181213-17.pdf Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 - Retningslinje for solenergianlæg
Bilag: BYR-181213-17-01.pdf BYR-181213-17-02.pdf
18 BYR-181213-18.pdf Godkendelse af forslag til revideret betalingsvedtægt for spildevandsanlæg for Energi Viborg Vand A/S
Bilag: BYR-181213-18-01.pdf BYR-181213-18-02.pdf BYR-181213-18-03.pdf
19 BYR-181213-19.pdf Godkendelse af vandafledningsbidrag for 2014
Bilag: BYR-181213-19-01.pdf BYR-181213-19-02.pdf
20 BYR-181213-20.pdf Behandling af forslag til Viborg Kommunes høringssvar til forslag til vandplaner
Bilag: BYR-181213-20-01.pdf BYR-181213-20-02.pdf BYR-181213-20-03.pdf
21 BYR-181213-21.pdf Godkendelse af Limfjordsrådets forslag til høringssvar til de statslige vandplaner
Bilag: BYR-181213-21-01.pdf
22 BYR-181213-22.pdf Deponi.net - Udtrædelsesaftale med Silkeborg Kommune
Bilag: BYR-181213-22-01.pdf
23 BYR-181213-23.pdf Deponi.net - Forslag til reviderede vedtægter
Bilag: BYR-181213-23-01.pdf
24 BYR-181213-24.pdf Forhøjelse af anlægsbevilling til nyt vandløbsforløb forbi Kølsen Mølle (bevillingssag)
25 BYR-181213-25.pdf Finansiering vedrørende elever på Ældreområdet (bevillingssag)
Bilag: BYR-181213-25-01.pdf
26 BYR-181213-26.pdf Budget-/bevillingsmæssige konsekvenser af konkurrenceudsættelse af praktisk hjælp til borgere i eget hjem (bevillingssag)
27 BYR-181213-27.pdf Forslag til lokalplan nr. 416 for et bydelscenter ved Koldingvej og Finderupvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-181213-27-01.pdf BYR-181213-27-02.pdf BYR-181213-27-03.pdf
28 BYR-181213-28.pdf Forslag til lokalplan nr. 433 for et bydelscenter og centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Bilag BYR-181213-28-01.pdf BYR-181213-28-02.pdf BYR-181213-28-03.pdf
29 BYR-181213-29.pdf Forslag til lokalplan nr. 430 for et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg
Bilag: BYR-181213-29-01.pdf BYR-181213-29-02.pdf
30 BYR-181213-30.pdf Forslag til lokalplan nr. 431 - erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup
Bilag: BYR-181213-30-01.pdf BYR-181213-30-02.pdf
31 BYR-181213-31.pdf Aflæggelse af anlægsregnskab for Jægersborgvej, Viborg (Vejforbindelse fra Bilka’s parkeringsanlæg)
32 BYR-181213-32.pdf Aflæggelse af anlægsregnskab for Jægersborgvej, areal nordvest for Viborg Storcenter, lokalplan 341 (003554)
33 BYR-181213-33.pdf Aflæggelse af anlægsregskab for ombygning af krydset Prinsens Allé / Indre Ringvej
34 BYR-181213-34.pdf Aflæggelse af anlægsregnskab for Stitunnel under Østergade, Ørum
35 BYR-181213-35.pdf Anlægsregnskab for Midtbyplan, Banegårdspladsen, Bjerringbro
36 BYR-181213-36.pdf Anlægsregnskab for fornyelse, opgradering og renovering af gadebelysning
37 BYR-181213-37.pdf Nedrivning af kommunalt ejede bygninger på anlægsbudgettet 2013-2016
Bilag: BYR-181213-37-01.pdf BYR-181213-37-02.pdf BYR-181213-37-03.pdf
38 BYR-181213-38.pdf Ændring af finansiering for forskønnelsesprojekt i Gl. Hvam
39 BYR-181213-39.pdf Projekt for omdannelse af Sønæs (bevillingssag)
Bilag: BYR-181213-39-01.pdf BYR-181213-39-02.pdf BYR-181213-39-03.pdf
40 BYR-181213-40.pdf Forslag til lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2015
Bilag: BYR-181213-40-01.pdf BYR-181213-40-02.pdf BYR-181213-40-03.pdf BYR-181213-40-04.pdf
Lukket dagsorden
41 Personsag
42 BYR-181213-42.pdf Ejendomssag - Salg af tidligere rådhusbygninger – karreen mellem Latinskolen og Stillings Gård (bevillingssag)
Bilag: BYR-181213-42-01.pdf BYR-181213-42-02.pdf BYR-181213-42-03.pdf
43 Personsag
44 Orienteringssag
Tillægsdagsorden nummer 1
1 BYR-181213-01t.pdf 10. klasse og erhvervsuddannelserne
Tillægsdagsorden nummer 2
1 BYR-181213-01tt.pdf Forlængelse af aftalen med Egnsteatret Carte Blanche for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017
Bilag: BYR-181213-01-01t.pdf BYR-181213-01-02t.pdf


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader