MØDET DEN 25-04-12 I BYRÅDET 2012 Byrådet/2012

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 25. april 2012

Læs samlet referat (uden bilag) her Se video fra byrådsmødet onsdag den 25. april 2012 (Det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i). Afbud: Samina Shah. Katrine Ørnebjerg Larsen, der forlod mødet kl. 18.20, deltog ikke i behandling af sag nr. 113-117.

Punkter:

Åben dagsorden
90BYR-250412-90.pdf Valg af nyt medlem til bestyrelsen for LAG Viborg (lokal aktionsgruppe i Viborg Kommune - landdistriktsprogrammet)
91BYR-250412-91.pdf Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 for Kvols
Bilag: BYR-250412-91-01.pdf BYR-250412-91-02.pdf
92BYR-250412-92.pdf Frikommuneforsøget
Bilag: BYR-250412-92-01.pdf BYR-250412-92-02.pdf BYR-250412-92-03.pdf BYR-250412-92-04.pdf BYR-250412-92-05.pdf BYR-250412-92-06.pdf BYR-250412-92-07.pdf BYR-250412-92-08.pdf
93BYR-250412-93.pdf Frivillighedsstrategi
Bilag: BYR-250412-93-01.pdf
94BYR-250412-94.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup, afdeling 110, 8 almene familieboliger på Fasanvænget i Karup - godkendelse af skema C
Bilag: BYR-250412-94.pdf
95 BYR-250412-95.pdf Ny børnehave i Løgstrup “Klyngen” (bevillingssag)
Bilag: BYR-250412-95-01.pdf
96BYR-250412-96.pdf Fritidsgården samt om- og udbygning af Houlkærhallen
Bilag: BYR-250412-96-01.pdf BYR-250412-96-02.pdf BYR-250412-96-03.pdf BYR-250412-96-04.pdf
97BYR-250412-97.pdf Revision af Borgerinddragelsespolitikken
Bilag: BYR-250412-97-01.pdf BYR-250412-97-02.pdf
98BYR-250412-98.pdf Godkendelse af lokal samarbejdsaftale erhvervsservice mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Arsenalet, Viborg Kommune og Væksthus Midtjylland for 2012
Bilag: BYR-250412-98.pdf
99BYR-250412-99.pdf Endelig vedtagelse af forslag til regulativ for jordstyring og områdeklassificering i Viborg Kommune
Bilag: BYR-250412-99-01.pdf BYR-250412-99-02.pdf
100BYR-250412-100.pdf Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om etablering af nyt spildevandsbassin ved Gl. Århusvej i Viborg
Bilag: BYR-250412-100-01.pdf BYR-250412-100-02.pdf BYR-250412-100-03.pdf BYR-250412-100-04.pdf BYR-250412-100-05.pdf
101BYR-250412-101.pdf Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om separatkloakering af dele af Gl. Viborgvej, Kirkebyvej, Skovtoften, Thorsgade, Hannerupvej og Gartnervænget i Hvam Stationsby
Bilag: BYR-250412-101-01.pdf BYR-250412-101-02.pdf BYR-250412-101-03.pdf BYR-250412-101-04.pdf BYR-250412-101-05.pdf
102BYR-250412-102.pdf Anskaffelse af materiel og forbedring af pladser m.v. til affaldsbehandling - Revas (bevillingssag)
103BYR-250412-103.pdf Rute 26 - Vejplanlægning (VVM-redegørelse)
Bilag: BYR-250412-103-01.pdf
104BYR-250412-104.pdf Viborg Svømmehal, udskiftning af folie m.v og forslag om ændring af billetpriser (bevillingssag)
105BYR-250412-105.pdf Revideret forslag til lokalplan nr. 370 for et bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-250412-105-01.pdf BYR-250412-105-02.pdf BYR-250412-105-03.pdf
106BYR-250412-106.pdf Forslag til lokalplan nr. 396 for et butiksområde ved Holstebrovej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-250412-106-01.pdf BYR-250412-106-02.pdf
107BYR-250412-107.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 371 for et sommerhusområde syd for Hjarbæk samt af forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-250412-107-01.pdf BYR-250412-107-02.pdf BYR-250412-107-03.pdf BYR-250412-107-04.pdf BYR-250412-107-05.pdf
108BYR-250412-108.pdf Nedlæggelse af fælles friareal beliggende Sct. Mogens Gade/Reberbanen
Bilag: BYR-250412-108-01.pdf BYR-250412-108-02.pdf BYR-250412-108-03.pdf BYR-250412-108-04.pdf
109BYR-250412-109.pdf Cykel- og gangbro over Gudenåen ved Møllebækken i Bjerringbro (bevillingssag)
Bilag: BYR-250412-109-01.pdf
110BYR-250412-110.pdf Projektforslag for cykelsti samt chikaner på Gl. Århusvej ved Lindholm Biler i Viborg (bevillingssag)
Bilag: BYR-250412-110-01.pdf
111 BYR-250412-111.pdf Renovering af Nørre Langgade, Rødkærsbro (bevillingssag)
Bilag: BYR-250412-111-01.pdf
112BYR-250412-112.pdf Byggemodningsprogram 2012 (bevillingssag)
Bilag: BYR-250412-112-01.pdf BYR-250412-112-02.pdf BYR-250412-112-03.pdf BYR-250412-112-04.pdf BYR-250412-112-05.pdf BYR-250412-112-06.pdf BYR-250412-112-07.pdf
113 BYR-250412-113.pdf Geotermiprojektet i Kvols - Likviditetsforhold og forespørgsel fra bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme A/S
Bilag: BYR-250412-113-01.pdf
Lukket dagsorden
114 BYR-250412-114.pdf Ejendomssag - Køb af Fårupvej 45 i Bjerringbro med henblik på nedrivning
115 BYR-250412-115.pdf Ejendomssag - Salg af ejendommen Liljevej 39 i Stoholm (bevillingssag)
116 BYR-250412-116.pdf Ejendomssag - Udbud af Enghavevej 10 i Stoholm (bevillingssag)
117 Orienteringssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader