MØDET DEN 23-05-12 I BYRÅDET 2012 Byrådet/2012

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 23. maj 2012

Sesamlet referat (uden bilag) her Se video fra byrådsmødet onsdag den 23. maj 2012 (Det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i) Afbud: Søren Gytz Olesen Benny Ragner Jon Pugholm

Punkter:

Åben dagsorden
118 BYR-230512-118.pdf Årsregnskab 2011 (bevillingssag)
Bilag: BYR-230512-118-01.pdf BYR-230512-118-02.pdf
119 BYR-230512-119.pdf Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 for alle områder
Bilag: BYR-230512-119-01.pdf BYR-230512-119-02.pdf BYR-230512-119-03.pdf BYR-230512-119-04.pdf BYR-230512-119-05.pdf
120 BYR-230512-120.pdf Principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene
121 BYR-230512-121.pdf Geotermiprojektet - Viborg Fjernvarmes opgørelse af afholdte udgifter
Bilag: BYR-230512-121-01.pdf BYR-230512-121-02.pdf
122 BYR-230512-122.pdf Geotermiprojektet - kommunal garanti i forbindelse med aflevering af boreslam
Bilag: BYR-230512-122-01.pdf
123 BYR-230512-123.pdf Innovationsstrategi - fokusområder og organisering
124 BYR-230512-124.pdf Boligselskabet Viborg, afd. 39, Asmild Kær, Viborg - godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 10 almene familieboliger (bevillingssag)
Bilag: BYR-230512-124-01.pdf BYR-230512-124-02.pdf BYR-230512-124-03.pdf
125 BYR-230512-125.pdf Videreudvikling af vinderforslaget i projektet Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby
Bilag: BYR-230512-125-01.pdf
126 BYR-230512-126.pdf Viborg Kommunes internationale samarbejde
127 BYR-230512-127.pdf Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution “Tumlelunden” på Liseborgvej
Bilag: BYR-230512-127-01.pdf BYR-230512-127-02.pdf
128 BYR-230512-128.pdf Ressourcetildelingsmodel Fritids-, SFO- og Ungdomsklubber
Bilag: BYR-230512-128-01.pdf BYR-230512-128-02.pdf
129 BYR-230512-129.pdf Godkendelse af retningslinjer for fremtidigt samarbejde omkring konfirmationsforberedelse
Bilag: BYR-230512-129-01.pdf BYR-230512-129-02.pdf BYR-230512-129-03.pdf
130 BYR-230512-130.pdf Etablering af autismetilbud, Vestervang Skole (bevillingssag)
Bilag: BYR-230512-130-01.pdf
131 BYR-230512-131.pdf Udviklingsstrategi 2013 i rammeaftalen for det specialiserede socialområde
Bilag: BYR-230512-131-01.pdf
132 BYR-230512-132.pdf Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om udvidelse af Blærb Sø samt etablering af rensedam vest for Møgelkjærområdet
Bilag: BYR-230512-132-01.pdf BYR-230512-132-02.pdf BYR-230512-132-03.pdf BYR-230512-132-04.pdf BYR-230512-132-05.pdf
133 BYR-230512-133.pdf Udbud af fartøjskoncessioner på Gudenåen
Bilag: BYR-230512-133-01.pdf BYR-230512-133-02.pdf BYR-230512-133-03.pdf
134 BYR-230512-134.pdf Forslag til otte Natura 2000 handleplaner for Viborg Kommune
Bilag: BYR-230512-134-01.pdf BYR-230512-134-02.pdf BYR-230512-134-03.pdf BYR-230512-134-04.pdf BYR-230512-134-05.pdf BYR-230512-134-06.pdf BYR-230512-134-07.pdf BYR-230512-134-08.pdf BYR-230512-134-09.pdf BYR-230512-134-10.pdf
135 BYR-230512-135.pdf Endelig godkendelse af affaldsregulativer for Viborg kommune
Bilag: BYR-230512-135-01.pdf BYR-230512-135-02.pdf BYR-230512-135-03.pdf BYR-230512-135-04.pdf
136 BYR-230512-136.pdf Ansøgning fra DHIF om værtsby for Handicap Idræts Festival 2013
Bilag: BYR-230512-136-01.pdf
137 BYR-230512-137.pdf Statsforvaltningens svar vedrørende henvendelse fra Danske Handicaporganisationer
Bilag: BYR-230512-137-01.pdf BYR-230512-137-02.pdf
138 BYR-230512-138.pdf Statsforvaltningens svar vedrørende efterlevelse af sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning
Bilag: BYR-230512-138-01.pdf BYR-230512-138-02.pdf
139 BYR-230512-139.pdf Forslag til lokalplan nr. 401 for en dagligvarebutik og centerformål ved Gl. Aalborgvej i Viborg
Bilag: BYR-230512-139-01.pdf BYR-230512-139-02.pdf
140 BYR-230512-140.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 395 for en del af Vammen midtby samt forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-230512-140-01.pdf BYR-230512-140-02.pdf BYR-230512-140-03.pdf BYR-230512-140-04.pdf
141 BYR-230512-141.pdf Ordinær generalforsamling 2012 i Energi Viborg A/S
Bilag: BYR-230512-141-01.pdf BYR-230512-141-02.pdf
Lukket dagsorden
142 BYR-230512-142.pdf Ejendomssag - Køb af del af Liseborgvej 76 (bevillingssag)
Bilag: BYR-230512-142-01.pdf
143BYR-230512-143.pdf Ejendomssag - Køb af del af Kjeldbjergs gamle købmandsbutik med henblik på nedrivning - Kjeldbjergvej 24, Kjeldbjerg
Bilag: BYR-230512-143-01.pdf
144 BYR-230512-144.pdf Ejendomssag - Salg af ejendommen Jernbanegade 8A i Frederiks (bevillingssag)
Bilag: BYR-230512-144-01.pdf
145 BYR-230512-145.pdf Ejendomssag - Salg af areal ved stationsområdet i Løgstrup (bevillingssag)
Bilag: BYR-230512-145-01.pdf
146BYR-230512-146.pdf Ejendomssag - Salg af Kirketoftvej 9 i Bjerringbro (bevillingssag)
147 Orienteringssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader