MØDET DEN 21-03-12 I BYRÅDET 2012 Byrådet/2012

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 21. marts 2012

Se samlet referat (uden bilag) her Se video fra byrådsmødet den 21. marts 2012 (Det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i). Afbud fra: Lea Flarup og Mette Nielsen

Punkter:

Åben dagsorden
64 BYR-210312-64.pdf Høringssvar til den regionale udviklingsplan 2012
Bilag: BYR-210312-64-01.pdf BYR-210312-64-02.pdf
65BYR-210312-65.pdf DGI’s Landsstævne 2017 - midler til kvalificering af Viborg Kommunes ansøgning
66BYR-210312-66.pdf Forhøjelse af anlægsbevilling med rådighedsbeløb til “Ny daginstitution på Stokrosevej” i Viborg (bevillingssag)
67 BYR-210312-67.pdf Forslag til lokalplan nr. 404 for et vindmølleområde ved Birkesøvej nord for Gammelstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-210312-67-01.pdf BYR-210312-67-02.pdf BYR-210312-67-03.pdf
68 BYR-210312-68.pdf Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2009 - 2021 om skovrejsning
Bilag: BYR-210312-68-01.pdf BYR-210312-68-02.pdf BYR-210312-68-03.pdf BYR-210312-68-04.pdf BYR-210312-68-05.pdf
69BYR-210312-69.pdf Forslag til Råstofplan 2012 for Region Midtjylland
Bilag: BYR-210312-69-01.pdf
70BYR-210312-70.pdf Endelig vedtagelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om separatkloakering af dele af Ejstrupvej, Møllevej, Tjørnevej, Lærkevej og Jasminvej i Skals
Bilag: BYR-210312-70-01.pdf BYR-210312-70-02.pdf BYR-210312-70-03.pdf BYR-210312-70-04.pdf BYR-210312-70-05.pdf
71BYR-210312-71.pdf Endelig vedtagelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om separatkloakering af landsbyen Nøddelund
Bilag: BYR-210312-71-01.pdf BYR-210312-71-02.pdf BYR-210312-71-03.pdf BYR-210312-71-04.pdf
72 BYR-210312-72.pdf Henvendelse fra Statsforvaltningen om salg kompost fra REVAS
Bilag: BYR-210312-72-01.pdf BYR-210312-72-02.pdf BYR-210312-72-03.pdf BYR-210312-72-04.pdf BYR-210312-72-05.pdf
73BYR-210312-73.pdf Jethallen i Karup ansøger om mindre anlægstilskud til renovering af gulv og belysning (bevillingssag)
Bilag: BYR-210312-73-01.pdf
74 BYR-210312-74.pdf Kommunens tiltrædelse til sundhedsaftale for personer med demens
Bilag: BYR-210312-74-01.pdf BYR-210312-74-02.pdf BYR-210312-74-03.pdf
75 BYR-210312-75.pdf Svar til Statsforvaltningen om henvendelse vedrørende efterlevelse af afgørelser truffet af Det Sociale Nævn
Bilag: BYR-210312-75-01.pdf BYR-210312-75-02.pdf
76BYR-210312-76.pdf Aflæggelse af anlægsregnskab 2011 - Opførelse af alternative boliger på Rørsangervej ved Vibohøj
77BYR-210312-77.pdf Forslag til lokalplan nr. 403 for tekniske anlæg ved Ericavej i Karup samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-210312-77-01.pdf BYR-210312-77-02.pdf
78BYR-210312-78.pdf Forslag til lokalplan nr. 406 for et aktivitetsområde ved Kærvej og Kildedalsvej i Skals
Bilag: BYR-210312-78-01.pdf BYR-210312-78-02.pdf
79BYR-210312-79.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 381 for et erhvervsområde ved Randersvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-210312-79-01.pdf BYR-210312-79-02.pdf BYR-210312-79-03.pdf
80BYR-210312-80.pdf Køreplanlægning, bybusser køreplan 2012 ombygning af stoppesteder samt Trappetorvet (bevillingssag)
Bilag: BYR-210312-80-01.pdf BYR-210312-80-02.pdf
81BYR-210312-81.pdf Udarbejdelse af en Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune (bevillingssag)
Bilag: BYR-210312-81-01.pdf BYR-210312-81-02.pdf
82 BYR-210312-82.pdf Borgerrådgiverens årsberetning 2011
Bilag: BYR-210312-82-01.pdf BYR-210312-82-02.pdf
Lukket dagsorden
83BYR-210312-83.pdf Ejendomssag - Salg af Østergade 32 i Karup (bevillingssag)
84BYR-210312-84.pdf Ejendomssag - Køb af ejendom ved Søndersøvej, Viborg (bevillingssag)
Bilag: BYR-210312-84-01.pdf
85BYR-210312-85.pdf Ejendomssag - Mageskifte af arealer ved stationsområdet i Løgstrup (bevillingssag)
Bilag: BYR-210312-85-01.pdf
86BYR-210312-86.pdf Personsag - Ansættelse af ny direktør i Kultur, Service & Events
87 Orienteringssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader