MØDET DEN 05-09-12 I BYRÅDET 2012 Byrådet/2012

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 5. september 2012

Se samlet referat (uden bilag) her. Se video fra byrådsmødet onsdag den 5. september 2012. (Det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i). Afbud fra: Lea Flarup Henriette Mikkelsen deltog i behandlingen af sag nr. 1, hvorefter Martin Sanderhoff deltog i behandlingen af sagerne nr. 2-53.

Punkter:

Åben dagsorden
1 BYR-050912-01.pdf Anmodning fra byrådsmedlem Henriette Mikkelsen om udtræden af Viborg Byråd pr. 5. september 2012 og samtidig indtræden af stedfortræder Martin Sanderhoff samt hermed forbundne ændringer i fordelingen af udvalgsposter mv.
2 BYR-050912-02.pdf Det Lokale Beskæftigelsesråd - udpegning af ny suppleant
3 BYR-050912-03.pdf Handicaprådet - udpegelse af nye suppleanter
4 BYR-050912-04.pdf Hjemmeværnets distriktsudvalg - udpegning af nyt medlem
Bilag: BYR-050912-04-01.pdf
5 BYR-050912-05.pdf Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 for alle områder (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-05-01.pdf BYR-050912-05-02.pdf BYR-050912-05-03.pdf BYR-050912-05-04.pdf BYR-050912-05-05.pdf
6 BYR-050912-06.pdf Revision af “Principper for Økonomistyring”
Bilag: BYR-050912-06-01.pdf
7 BYR-050912-07.pdf Revisionsberetning nr. 14 - afsluttende revision for 2011 samt endelig godkendelse af årsregnskab 2011
Bilag: BYR-050912-07-01.pdf
8 BYR-050912-08.pdf Energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-08-01.pdf
9 BYR-050912-09.pdf Forslag til politisk mødeplan 2013
Bilag: BYR-050912-09-01.pdf
10 BYR-050912-10.pdf Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2009-2021 vedrørende Kvols
Bilag: BYR-050912-10-01.pdf BYR-050912-10-02.pdf BYR-050912-10-03.pdf
11 BYR-050912-11.pdf Forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2009-2021 - ændring af rammeområde RØDK.R2.01 i Rødkærsbro
Bilag: BYR-050912-11-01.pdf BYR-050912-11-02.pdf BYR-050912-11-03.pdf BYR-050912-11-04.pdf
12 BYR-050912-12.pdf Helhedsplan for tilbud om uddannelse og beskæftigelse til unge der ikke følger ordinær ungdomsuddanelse
Bilag: BYR-050912-12-01.pdf
13 BYR-050912-13.pdf Ansøgning om godkendelse af udbetaling af bestyrelsesvederlag i Fonden Tulipanen Den selvejende almene ældreboligorganisation i Viborg Kommune ud over reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger § 13, stk. 1
14 BYR-050912-14.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup afdeling 107 - Ansøgning om tilsagn til opførelse af 23 almene ungdomsboliger, Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg (Skema A)
Bilag: BYR-050912-14-01.pdf BYR-050912-14-02.pdf BYR-050912-14-03.pdf BYR-050912-14-04.pdf BYR-050912-14-05.pdf BYR-050912-14-06.pdf
15 BYR-050912-15.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup afdeling 119. Ansøgning om tilsagn til opførelse af 6 almene familieboliger, Palleshøje, Viborg (Skema A)
Bilag: BYR-050912-15-01.pdf BYR-050912-15-02.pdf BYR-050912-15-03.pdf BYR-050912-15-04.pdf
16 BYR-050912-16.pdf Kastanievej, Viborg - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 15 boliggrunde
Bilag: BYR-050912-16-01.pdf BYR-050912-16-02.pdf
17 BYR-050912-17.pdf Statsforvaltningens svar på udtalelser fra Viborg Byråd om udlevering af kompost fra REVAS
Bilag: BYR-050912-17-01.pdf BYR-050912-17-02.pdf BYR-050912-17-03.pdf BYR-050912-17-04.pdf BYR-050912-17-05.pdf
18 BYR-050912-18.pdf Åbenhed i Energi Viborg-koncernen - ændring af vedtægterne for Energi Viborg A/S
Bilag: BYR-050912-18-01.pdf BYR-050912-18-02.pdf BYR-050912-18-03.pdf BYR-050912-18-04.pdf
19 BYR-050912-19.pdf Ombygning på Trepas (bevillingssag)
20 BYR-050912-20.pdf Opførelse af ny maskinhal, Viborg Brandstation - (bevillingssag)
21 BYR-050912-21.pdf Hjemtagelse af ydelser på sundhedsområdet vedr. børn og unge
Bilag: BYR-050912-21-01.pdf BYR-050912-21-02.pdf
22 BYR-050912-22.pdf Renovering af køkkener i daginstitutioner (bevillingssag)
23 BYR-050912-23.pdf Renovering af daginstitutioner 2012 (bevillingssag)
24 BYR-050912-24.pdf Om- og tilbygninger til etablering af vuggestuepladser (bevillingssag)
25 BYR-050912-25.pdf Udkast til styringsaftale 2013 for det specialiserede socialområde
Bilag: BYR-050912-25-01.pdf BYR-050912-25-02.pdf BYR-050912-25-03.pdf
26 BYR-050912-26.pdf Fastsættelse af gebyr for rottebekæmpelse i 2013
27 BYR-050912-27.pdf Takster for dagrenovation og genbrugordninger m.v. 2013
Bilag: BYR-050912-27-01.pdf
28 BYR-050912-28.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 404 for et vindmølleområde ved Birkesøvej nord for Gammelstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-050912-28-01.pdf BYR-050912-28-02.pdf BYR-050912-28-03.pdf BYR-050912-28-04.pdf
29 BYR-050912-29.pdf Endelig vedtagelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om etablering af nyt spildevandsbassin ved Gl. Århusvej i Viborg
Bilag: BYR-050912-29-01.pdf BYR-050912-29-02.pdf BYR-050912-29-03.pdf BYR-050912-29-04.pdf
30 BYR-050912-30.pdf Endelig vedtagelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om separatkloakering af dele af Gl. Viborgvej, Kirkebyvej, Skovtoften, Thorsgade, Hannerupvej og Gartnervænget i Hvam Stationsby
Bilag: BYR-050912-30-01.pdf BYR-050912-30-02.pdf BYR-050912-30-03.pdf BYR-050912-30-04.pdf
31 BYR-050912-31.pdf Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet ved Daugbjerg-Mønsted
Bilag: BYR-050912-31-01.pdf BYR-050912-31-02.pdf BYR-050912-31-03.pdf BYR-050912-31-04.pdf BYR-050912-31-05.pdf BYR-050912-31-06.pdf
32 BYR-050912-32.pdf Forbedring af faunapassage ved Kølsen Mølle (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-32-01.pdf BYR-050912-32-02.pdf BYR-050912-32-03.pdf
33 BYR-050912-33.pdf Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger - Revas (bevillingssag)
34 BYR-050912-34.pdf Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kulturudvalgets område i 2012 (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-34-01.pdf BYR-050912-34-02.pdf
35 BYR-050912-35.pdf Ansøgning fra Uhre Motorsports Center om midler til projektering af klubhus (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-35-01.pdf
36 BYR-050912-36.pdf Mad- og måltidspolitik
Bilag: BYR-050912-36-01.pdf
37 BYR-050912-37.pdf Overfaldsalarm Søndermarken (bevillingssag)
38 BYR-050912-38.pdf Svar fra Statsforvaltningen på henvendelse fra Cenz Service Partner
Bilag: BYR-050912-38-01.pdf
39 BYR-050912-39.pdf Prioritering af midler fra Byfornyelsespuljen til de mindre byer 2012 (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-39-01.pdf BYR-050912-39-02.pdf BYR-050912-39-03.pdf
40 BYR-050912-40.pdf Forslag til tiltag til forbedring af trafiksikkerheden på Kirkebækvej samt krydset Kirkebækvej/Indre Ringvej i Viborg (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-40-01.pdf
41 BYR-050912-41.pdf Gangtunnel i Ørum (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-41-01.pdf BYR-050912-41-02.pdf
42 BYR-050912-42.pdf Etablering af skolesti Rødkærsbro - Brandstrup (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-42-01.pdf
43 BYR-050912-43.pdf Udskiftning af tavler, der angiver ankomst- og adgangstider mm ude på perronerne på Viborg Rutebilstation (bevillingssag)
Bilag: BYR-050912-43-01.pdf
44 BYR-050912-44.pdf Forslag til lokalplan nr. 412 for et bolig- og institutionsområde ved Stokrosevej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-050912-44-01.pdf BYR-050912-44-02.pdf BYR-050912-44-03.pdf BYR-050912-44-04.pdf
45 BYR-050912-45.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 396 for et butiksområde ved Holstebrovej i Viborg samt af forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-050912-45-01.pdf BYR-050912-45-02.pdf BYR-050912-45-03.pdf
46 BYR-050912-46.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 403 for et område til tekniske anlæg ved Ericavej i Karup samt af forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-050912-46-01.pdf BYR-050912-46-02.pdf BYR-050912-46-03.pdf BYR-050912-46-04.pdf
47 BYR-050912-47.pdf Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 406 for et aktivitetsområde ved Kærvej og Kildedalsvej i Skals (Skalshallen)
Bilag: BYR-050912-47-01.pdf BYR-050912-47-02.pdf BYR-050912-47-03.pdf BYR-050912-47-04.pdf
48 BYR-050912-48.pdf Retningslinier for ansattes hjælp til kontakt til prostituerede
Lukket dagsorden
49 BYR-050912-49.pdf Ejendomssag - Køb af tidligere Karup Rådhus af Boligselskabet Sct. Jørgen (bevillingssag)
50 BYR-050912-50.pdf Ejendomssag - Køb af ejendommen Skinderupvej 10, Skals, til nedrivning
51 Ejendomssag
52 Ejendomssag
53 Orienteringssag


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader