MØDET DEN 23-06-10 I BYRÅDET 2010 Byrådet/2010

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 23. juni 2010

Se samlet referat(uden bilag) her. Afbud fra Gregers Laigaard og Katrine Ørnebjerg Larsen. Niels Dueholm forlod mødet kl. 18.15 efter behandlingen af sag nr. 229-239. Holger Andersen forlod mødet kl. 19.05 efter behandlingen af sag nr. 229-254. Claus Clausen forlod mødet kl. 19.10 efter behandlingen af sag nr. 229-259. Inger Jakobsen forlod mødet kl. 19.15 efter behandlingen af sag nr. 229-266.

Punkter:

Åben dagsorden
229 BYR-230610-229.pdf Anmodning fra Socialistisk Folkeparti’s byrådsgruppe om ændring af gruppens repræsentation henholdsvis i Erhvervs- og Udviklingsudvalget og i Handicaprådet
230 BYR-230610-230.pdf Forslag til driftsreduktioner i budget 2011-2014 - udvalgenes tilbagemeldinger Bilag BYR-230610-230-01.pdf
231 BYR-230610-231.pdf Ekspropriation af ejendomme til områdefornyelse i Ørum Midtby Bilag BYR-230610-231-01.pdf
232 BYR-230610-232.pdf Violvænget i Hammershøj - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår Bilag BYR-230610-232-01.pdf BYR-230610-232-02.pdf
233 BYR-230610-233.pdf Møgeltoft - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår Bilag BYR-230610-233-01.pdf BYR-230610-233-02.pdf
234 BYR-230610-234.pdf Tapdrup - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår Bilag BYR-230610-234-01.pdf BYR-230610-234-02.pdf
235 BYR-230610-235.pdf Liseborg Høje - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår Bilag BYR-230610-235-01.pdf BYR-230610-235-02.pdf
236 BYR-230610-236.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup - ansøgning om tilladelse til salg af Fasanvænget 5, Karup
237 BYR-230610-237.pdf Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg - Kjellerup - ansøgning om godkendelse af 2 ejendomskøb i Vammen Bilag BYR-230610-237-01.pdf BYR-230610-237-02.pdf
238 BYR-230610-238.pdf Fordeling af trepartsmidler i 2009, 2010 og 2011 Bilag BYR-230610-238-01.pdf BYR-230610-238-02.pdf BYR-230610-238-03.pdf BYR-230610-238-04.pdf
239 BYR-230610-239.pdf Reorganisering af kommunale ejendomsopgaver Bilag BYR-230610-239-01.pdf BYR-230610-239-02.pdf BYR-230610-239-03.pdf BYR-230610-239-04.pdf
240 BYR-230610-240.pdf Kvalitetskontrakt for Viborg Kommune Bilag BYR-230610-240-01.pdf BYR-230610-240-02.pdf BYR-230610-240-03.pdf
241 BYR-230610-241.pdf Forslag til proces og organisering vedr. konkurrenceudsættelse samt udarbejdelse af udbudsstrategi (bevillingssag) Bilag BYR-230610-241-01.pdf BYR-230610-241-02.pdf BYR-230610-241-03.pdf
242 BYR-230610-242.pdf Renovering af tagetage på bygning 102, Kasernevej 13 (bevillingssag)
243 BYR-230610-243.pdf Ansøgning om anlægsbevillinger til materiel og radiokommunikationsnet (bevillingssag)
244 BYR-230610-244.pdf Resultatrevision 2009 Bilag BYR-230610-244-01.pdf BYR-230610-244-02.pdf BYR-230610-244-03.pdf
245 BYR-230610-245.pdf Revidering af Viborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik “Lys i øjnene” Bilag BYR-230610-245-01.pdf BYR-230610-245-02.pdf BYR-230610-245-03.pdf
246 BYR-230610-246.pdf Privat Børnehave på Gl. Randersvej 8 i Skjern Bilag BYR-230610-246-01.pdf
247 BYR-230610-247.pdf Forhøjelse af anlægsbevilling til “Ny børnehave i Rødding” (bevillingssag)
248 BYR-230610-248.pdf Tilbygning Rosenvængets Skole (bevillingssag)
249 BYR-230610-249.pdf Renoveringer i forbindelse med etablering af 10. klassescenter og Viborg ungdomsskole på adressen Reberbanen 13 og den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelses (STU), etablering på adressen Rughavevej 68 (bevillingssag)
250 BYR-230610-250.pdf Godkendelse af tillæg til vandforsyning plan for Gl. Møldrup Kommune Bilag BYR-230610-250-01.pdf BYR-230610-250-02.pdf BYR-230610-250-03.pdf
251 BYR-230610-251.pdf Udvidelse af naturgaslageret i Ll. Torup, forslag til kommuneplantillæg nr. 1 med tilhørende Miljørapport, VVM-redegørelse, udkast til VVM-godkendelse og udkast til miljøgodkendelse Bilag BYR-230610-251-01.pdf BYR-230610-251-02.pdf BYR-230610-251-03.pdf BYR-230610-251-04.pdf BYR-230610-251-05.pdf
252 BYR-230610-252.pdf Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 - 2021 med VVM-redegørelse for 400 kV højspændingsforbindelse mellem Kassø og Tjele Bilag BYR-230610-252-01.pdf BYR-230610-252-02.pdf BYR-230610-252-03.pdf BYR-230610-252-04.pdf
253 BYR-230610-253.pdf Borgerhuset Stationen, vedtægtsændring Bilag BYR-230610-253-01.pdf
254 BYR-230610-254.pdf Etablering af ungdomskollegium inden for handicapområdet (bevillingssag) Bilag BYR-230610-254-01.pdf BYR-230610-254-02.pdf BYR-230610-254-03.pdf
255 BYR-230610-255.pdf Etablering af fritidstilbud i relation til STU Viborg (bevillingssag)
256 BYR-230610-256.pdf Høringssvar til forslag til masterplan for funktion, opgaver og organisering af Århus Universitetshospital, Risskov Bilag BYR-230610-256-01.pdf BYR-230610-256-02.pdf BYR-230610-256-03.pdf BYR-230610-256-04.pdf
257 BYR-230610-257.pdf Organisering Aktivitet & Pleje og Sundhed Bilag BYR-230610-257-01.pdf BYR-230610-257-02.pdf BYR-230610-257-03.pdf
258 BYR-230610-258.pdf Organisering Handicap, psykiatri og udsatte Bilag BYR-230610-258-01.pdf BYR-230610-258-02.pdf BYR-230610-258-03.pdf BYR-230610-258-04.pdf
259 BYR-230610-259.pdf Etablering af STU-tilbud på Rughavevej - indkøb af inventar (bevillingssag)
260 BYR-230610-260.pdf Helhedsplan for fornyelse af gågader og torve i Viborg (bevillingssag) Bilag BYR-230610-260-01.pdf BYR-230610-260-02.pdf BYR-230610-260-03.pdf BYR-230610-260-04.pdf BYR-230610-260-05.pdf
261 BYR-230610-261.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 357 for et bolig og et institutionsområde ved Kærvej i Viborg Vestby Bilag BYR-230610-261-01.pdf BYR-230610-261-02.pdf BYR-230610-261-03.pdf BYR-230610-261-04.pdf BYR-230610-261-05.pdf
262 BYR-230610-262.pdf Endelig vedtagelse lokalplan nr. 367 og forslag til kommuneplantillæg nr. 3, for en erhvervsvirksomhed ved Hannerupvej, Hvam Bilag BYR-230610-262-01.pdf BYR-230610-262-02.pdf BYR-230610-262-03.pdf BYR-230610-262-04.pdf BYR-230610-262-05.pdf
263 BYR-230610-263.pdf Forslag til lokalplan nr. 373 for et boligområde ved Sundvej i Sundstrup Bilag BYR-230610-263-01.pdf BYR-230610-263-02.pdf
264 BYR-230610-264.pdf Den Midtjyske Cykelstjerne (bevillingssag) Bilag BYR-230610-264-01.pdf BYR-230610-264-02.pdf
Lukket dagsorden
265 BYR-230610-265.pdf Tilbud - Udbud af skolebuskørsel m.m. 2010
Bilag: BYR-230610-265-01.pdf
266 BYR-230610-266.pdf Ejendomssag- Studenterhus på kaserneområdet - evt. udnyttelse af forkøbsret
267 Tilbud
268 Orienteringssag - Orientering fra borgmesteren


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader