MØDET DEN 04-11-09 I BYRÅDET 2009 Byrådet/2009

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 4. november 2009

Se samlet referat (uden bilag) her. Afbud fra: Astrid Løntoft Nepper og Anna Margrethe Kaalund.

Punkter:

Åben dagsorden
252 BYR-041109-252.pdf Budgetopfølgning pr. 31. august 2009, Alle områder (bevillingssag)
Bilag: BYR-041109-252-01.pdf BYR-041109-252-02.pdf
253 BYR-041109-253.pdf Fusion af Naturgas Midt-Nord I/S og HNG I/S
254 BYR-041109-254.pdf Fremtidig anvendelse af Sct. Ibs Gård (bevillingssag)
255 BYR-041109-255.pdf Boligprogram for almene familie-, ungdoms- og ældreboliger samt kapitaltilførsel som lån 2009 - 2013 (bevillingssag)
Bilag: BYR-041109-255-01.pdf BYR-041109-255-02.pdf
256 BYR-041109-256.pdf Ombygning af servicearealer på Sct. Ibs Gård (bevillingssag)
257 BYR-041109-257.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 366 for Ibsgården i Viborg
Bilag: BYR-041109-257-01.pdf BYR-041109-257-02.pdf BYR-041109-257-03.pdf BYR-041109-257-04.pdf
258 BYR-041109-258.pdf Politik for internationalisering
Bilag: BYR-041109-258-01.pdf BYR-041109-258-02.pdf BYR-041109-258-03.pdf BYR-041109-258-04.pdf BYR-041109-258-05.pdf
259 BYR-041109-259.pdf Reorganisering af kommunale ejendomsopgaver
Bilag: BYR-041109-259-01.pdf BYR-041109-259-02.pdf
260 BYR-041109-260.pdf Ansøgning fra Bjerringbro Handel om støtte til anskaffelse af ny julebelysning i Bjerringbro (bevillingssag)
Bilag: BYR-041109-260-01.pdf
261 BYR-041109-261.pdf Den selvejende Institution Viborg Teater ansøger om gældseftergivelse og forlængelse for tilbagebetaling af lån
262 BYR-041109-262.pdf Tilskud til Naturvidenskabernes Hus (bevillingssag)
263 BYR-041109-263.pdf Overtagelse af engarealer tilhørende ejendommen Gudenåvej 46 i Bjerringbro (bevillingssag)
Bilag: BYR-041109-263-01.pdf BYR-041109-263-02.pdf
264 BYR-041109-264.pdf Ligestillingsredegørelse 2009
Bilag: BYR-041109-264-01.pdf
265 BYR-041109-265.pdf Langsø Friskole, Vammen, søger om godkendelse til etablering pr. 4. januar 2010 af en privat børnehave med plads til 20 børn i tilknytning til skolen
Bilag: BYR-041109-265-01.pdf
266 BYR-041109-266.pdf Renovering af Liseborg-centret (bevillingssag)
Bilag: BYR-041109-266-01.pdf BYR-041109-266-02.pdf
267 BYR-041109-267.pdf Tilsagn om medfinansiering af ny publikums- og servicebygning ved Bruunshaab Gamle Papfabrik
Bilag: BYR-041109-267-01.pdf BYR-041109-267-02.pdf
268 BYR-041109-268.pdf Rammeaftale 2010 på det sociale område (planlægnings- og udviklingsværktøj)
Bilag: BYR-041109-268-01.pdf
269 BYR-041109-269.pdf Forslag til lokalplan nr. 364 for to boligområder ved Kalkværksvej og Svalevej i Mønsted
Bilag: BYR-041109-269-01.pdf BYR-041109-269-02.pdf
270 BYR-041109-270.pdf Udvidelse af Hedemøllevej i Bjerringbro
Bilag: BYR-041109-270-01.pdf BYR-041109-270-02.pdf BYR-041109-270-03.pdf BYR-041109-270-04.pdf BYR-041109-270-05.pdf
271 BYR-041109-271.pdf Eventuel kommunegaranti for I/S Møldrup Vandværks optagelse af lån i KommuneKredit
Bilag: BYR-041109-271-01.pdf BYR-041109-271-02.pdf
272 BYR-041109-272.pdf Viborg Spildevand A/S - Godkendelse af takster for 2010 for vandafledning og tømningsordning
273 BYR-041109-273.pdf Ekspropriation til etablering af pumpestation m.v. i forbindelse med kloakering af Fristrup
Bilag: BYR-041109-273-01.pdf BYR-041109-273-02.pdf
274 BYR-041109-274.pdf Projektering af byggemodning i Tapdrup og Frederiks (bevillingssag)
Lukket dagsorden
275 BYR-041109-275.pdf Ejendomssag - Afhændelse af del af areal ved Sct. Ibs Gård til Boligselskabet Sct. Jørgen.
Bilag: BYR-041109-275-01.pdf BYR-041109-275-02.pdf


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader