MØDET DEN 04-03-09 I BYRÅDET 2009 Byrådet/2009

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 4. marts 2009

Se samlet referat(uden bilag) her. Fraværende: Anna Margrethe Kaalund (afbud). Katrine Ørnebjerg Larsen forlod mødet kl. 18.05 efter behandlingen af sag nr. 38. Allan Clifford Christensen forlod mødet kl. 18.35 efter behandlingen af sag nr. 38-45. Karin Gaardsted forlod mødet i tidsrummet kl. 18.35-19.15 og deltog således ikke i behandlingen af sag nr. 46-48. Lea Flarup forlod mødet kl. 19.30 efter behandlingen af sag nr. 38-56.

Punkter:

Åben dagsorden
38 BYR-040309-38.pdf Forslag til Kommuneplan 2009 - 2021 for Viborg Kommune
Bilag: BYR-040309-38-01.pdf BYR-040309-38-02.pdf BYR-040309-38-03.pdf BYR-040309-38-04.pdf BYR-040309-38-05.pdf BYR-040309-38-06.pdf BYR-040309-38-07.pdf BYR-040309-38-08.pdf BYR-040309-38-09.pdf BYR-040309-38-10.pdf BYR-040309-38-11.pdf BYR-040309-38-12.pdf BYR-040309-38-13.pdf BYR-040309-38-14.pdf BYR-040309-38-15.pdf
39 BYR-040309-39.pdf Strategi for landdistrikterne i Viborg Kommune
Bilag: Byr-040309-39-01.pdf(justeret)
40 BYR-040309-40.pdf Redegørelse for sagsbehandlingen på landbrugsområdet (bevillingssag)
Bilag: BYR-040309-40-01.pdf BYR-040309-40-02.pdf
41 BYR-040309-41.pdf Tilbagekøb af grunde - udskydelse af byggefrist - tilladelse til videresalg af grunde i ubebygget stand
42 BYR-040309-42.pdf Industriparken, Skals - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
Bilag: BYR-040309-42-01.pdf
43 BYR-040309-43.pdf Storparceller til boliger ved Spangsdal og Hedelyngen - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
Bilag: BYR-040309-43-01.pdf BYR-040309-43-02.pdf
44 BYR-040309-44.pdf Muldvarpekrogen i Bjerringbro - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
Bilag: BYR-040309-44-01.pdf BYR-040309-44-02.pdf
45 BYR-040309-45.pdf Søndervang i Mammen - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår
Bilag: BYR-040309-45-01.pdf BYR-040309-45-02.pdf BYR-040309-45-03.pdf
46 BYR-040309-46.pdf Omdannelse af Den Selvejende Institution Skals Ungdomsboliger til en almen afdeling under Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup
47 BYR-040309-47.pdf Indsatsområder for strategisk kompetenceudvikling, herunder trepartsmidler
Bilag: BYR-040309-47-01.pdf BYR-040309-47-02.pdf
48 BYR-040309-48.pdf Viborg Kommunes redegørelse til det regionale udviklingsråd i Midtjylland
Bilag: BYR-040309-48-01.pdf BYR-040309-48-02.pdf BYR-040309-48-03.pdf
49 BYR-040309-49.pdf Indførelse af lokalt tilpasset helhedsskole pr. 1. august 2009
Bilag: BYR-040309-49-01.pdf BYR-040309-49-02.pdf BYR-040309-49-03.pdf BYR-040309-49-04.pdf BYR-040309-49-05.pdf
50 BYR-040309-50.pdf Eventuel kvittering og aflysning af to rente- og afdragsfrie pantebreve i Spejdernes Hus i Hvam Kirkeby
Bilag: BYR-040309-50-01.pdf
51 BYR-040309-51.pdf Etablering af brandvej og 26 parkeringspladser ved Langsø Hallen i Vammen (bevillingssag)
Bilag: BYR-040309-51-01.pdf BYR-040309-51-02.pdf
52 BYR-040309-52.pdf Ændring i vedtægterne for Viborg Ældreråd samt godkendelse af principper for valg til Ældrerådet i november 2009
53 BYR-040309-53.pdf Boligtilbud til socialt udsatte (bevillingssag)
54 BYR-040309-54.pdf Forslag til lokalplan nr. 328 for et boligområde ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 29 til kommuneplan 1998 - 2009 for Karup Kommune
Bilag: BYR-040309-54-01.pdf
55 BYR-040309-55.pdf Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 335 for et centerområde ved Randersvej i Overlund i Viborg samt af forslag til tillæg nr. 32008 til Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg Kommune
Bilag: BYR-040309-55-01.pdf BYR-040309-55-02.pdf BYR-040309-55-03.pdf BYR-040309-55-04.pdf
56 BYR-040309-56.pdf Renovering af elevator i banegårdskomplekset, Banegårdspladsen 4, Viborg (bevillingssag)
57 BYR-040309-57.pdf Forslag om igangsætning af ny vandforsyningsplanlægning (bevillingssag)
Bilag: BYR-040309-57-01.pdf
58 BYR-040309-58.pdf Ændring af betalingsvedtægten for byggesagsbehandlingen i Viborg Kommune pr. 1. januar 2009
Bilag: BYR-040309-58-01.pdf BYR-040309-58-02.pdf
Lukket dagsorden
59 Tilbud
60 Tilbud
61 BYR-040309-61L.pdf Ejendomssag - Tilbagekøb af Lundborgvej 12, Viborg - Bauhaus
Bilag: BYR-040309-61-01L.pdf BYR-040309-61-02L.pdf
62 BYR-040309-62L.pdf Ejendomssag - Salg af storparcel ved Spangsdal til Boligselskabet Viborg
Bilag: BYR-040309-62-01L.pdf
63 BYR-040309-63L.pdf Ejendomssag - Mageskifte ved Fotorama, VIborg (bevillingssag)
Bilag: BYR-040309-63-01L.pdf


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader