MØDET DEN 27-03-07 I BYRÅDET 2007 Byrådet/2007

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet tirsdag den 27. marts 2007

Se samlet referat(uden bilag) her Afbud fra: Anna Margrethe Kaalund, Inge-Lise Sterup, Allan Andersen Per Møller Jensen forlod mødet kl. 18.20 efter behandlingen af sag nr. 170

Punkter:

Åben dagsorden
160 BYR-270307-160.pdf Salg af KommuneForsikring
Bilag: BYR-270307-160-01.pdf BYR-270307-160-02.pdf
161 BYR-270307-161.pdf Justering af boligprogrammet for støttet boligbyggeri 2006-2009 (bevillingssag II)
Bilag: BYR-270307-161-01.pdf
162 BYR-270307-162.pdf Forslag til styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikraftræden den 1. august 2007
Bilag: BYR-270307-162-01.pdf BYR-270307-162-02.pdf BYR-270307-162-03.pdf
163 BYR-270307-163.pdf Etablering af nye boldbaner i forbindelse med udbygning af Vestervang Skole (bevillingssag)
164 BYR-270307-164.pdf Udbygning af Møllehøjskolen, 2. etape - opførelse af “Værkstedsdynamo” (bevillingssag)
Bilag: BYR-270307-164-01.pdf
165 BYR-270307-165.pdf Orienteringssag - Igangsætning af struktur- og organisationsanalyse på klubområdet
Bilag: BYR-270307-165-01.pdf
166 BYR-270307-166.pdf Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet (bevillingssag)
Bilag: BYR-270307-166-01.pdf BYR-270307-166-02.pdf
167 BYR-270307-167.pdf Udpegning af et medlem til bestyrelsen for Det Jyske Ensemble for 2007
168 BYR-270307-168.pdf Opkrævning af gebyrer for tilladelser til indvinding af grundvand efter vandforsyningslovens  52c
169 BYR-270307-169.pdf Godkendelse af sundhedsaftale 2007
Bilag: BYR-270307-169-01.pdf BYR-270307-169-02.pdf
170 BYR-270307-170.pdf Valg af produktionsform på køkkenområdet
Bilag: BYR-270307-170-01.pdf BYR-270307-170-02.pdf BYR-270307-170-03.pdf
171 BYR-270307-171.pdf Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 98 og kommuneplantillæg nr. 6 vedrørende nyt boligområde i Rødding
Bilag: BYR-270307-171-01.pdf BYR-270307-171-02.pdf BYR-270307-171-03.pdf BYR-270307-171-04.pdf BYR-270307-171-05.pdf
172 BYR-270307-172.pdf Forslag om nedsættelse af bygningsforbedringsudvalg
Bilag: BYR-270307-172-01.pdf BYR-270307-172-02.pdf
173 BYR-270307-173.pdf Viborg Kommunes indtræden i Viborgegnens Energispareudvalg
Bilag: BYR-270307-173-01.pdf BYR-270307-173-02.pdf
174 BYR-270307-174.pdf Nedrivning af ejendommen Middagshøjvej 54, Viborg - gammel modtagestation (bevillingssag)
175 BYR-270307-175.pdf Randersvej - Lukning af Gl. Randersvej og Vinkelvej, Viborg, hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tværvej (bevillingssag)
Bilag: BYR-270307-175-01.pdf
176 BYR-270307-176.pdf Renovering af Gravene, Viborg - Anlæg - og ledningsarbejder (bevillingssag)
Bilag: BYR-270307-176-01.pdf
177 BYR-270307-177.pdf Byggemodning erhvervsgrund Vennershåbvej, Viborg (bevillingssag)
Bilag: BYR-270307-177-01.pdf BYR-270307-177-02.pdf BYR-270307-177-03.pdf
178 BYR-270307-178.pdf Anlægsarbejder i 2007 inden for spildevandsområdet (bevillingssag)
Bilag: BYR-270307-178-01.pdf
179 BYR-270307-179.pdf Tillæg nr. 1 til Møldrup Kommunes spildevandsplan 2002-2009
Bilag: BYR-270307-179-01.pdf BYR-270307-179-02.pdf
180 BYR-270307-180.pdf Overdragelse af Viborg Kommunes gadelysanlæg
Bilag: BYR-270307-180-01.pdf
Lukket dagsorden
181 Ejendomssag Beslutning: Godkendes. Per Møller Jensen, Anna Margrethe Kaalund, Inge-Lise Sterup og Allan Andersen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen
182 Ejendomssag Beslutning: Godkendes. Per Møller Jensen, Anna Margrethe Kaalund, Inge-Lise Sterup og Allan Andersen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen
183 Personsag Beslutning: Godkendes. Per Møller Jensen, Anna Margrethe Kaalund, Inge-Lise Sterup og Allan Andersen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader