MØDET DEN 01-05-07 I BYRÅDET 2007 Byrådet/2007

Byrådet

Beslutningsreferat fra mødet tirsdag den 1. maj 2007

Se samlet referat(uden bilag) her. Afbud: Astrid Løntoft Nepper og Rikke Cramer Christiansen. Kenneth Mortensen forlod mødet kl. 18.00 efter behandlingen af sag nr. 198. Flemming Lund forlod mødet kl. 18.15 efter behandlingen af sag nr. 210.

Punkter:

Åben dagsorden
197 BYR-010507-197.pdf Opførelse af nyt rådhus. Godkendelse af forslag til kommissorium, drejebog og tidsplan Bilag   BYR-010507-197-01.pdf BYR-010507-197-02.pdf BYR-010507-197-03.pdf BYR-010507-197-04.pdf
198 BYR-010507-198.pdf Eventuel anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering for andre Bilag   BYR-010507-198-01.pdf
199 BYR-010507-199.pdf Årsregnskaber 2005 - Boligselskabet Viborg Amt, hovedselskab og afdelinger
200 BYR-010507-200.pdf Årsregnskaber 2005 - Boligselskabet VIBORG, hovedselskab og afdelinger
201 BYR-010507-201.pdf Årsregnskaber 2005 - Boligselskabet Sct. Jørgen, hovedselskab og afdelinger
202 BYR-010507-202.pdf Årsregnskab 2005 - Jysk Bolig- og Byggeadministration
203 BYR-010507-203.pdf Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Bilag   BYR-010507-203-01.pdf BYR-010507-203-02.pdf
204 BYR-010507-204.pdf Forslag til ny repræsentation i Handicaprådet i Viborg Kommune
205 BYR-010507-205.pdf Orienteringssag - Valg til Kommunernes Skolebiblioteksforening
206 BYR-010507-206.pdf Orienteringssag - alkoholbevillinger, bestyrertilladelser og udvidet åbningstid
207 BYR-010507-207.pdf Godkendelse af forslag til styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole pr. 1. august 2007 Bilag   BYR-010507-207-01.pdf
208 BYR-010507-208.pdf Udvidelse af baneanlægget ved sportspladsen ved Overlund-Hallen i Viborg (bevillingssag)
209 BYR-010507-209.pdf Mindre anlægsinvesteringer inden for Kulturudvalgets område i 2007 (bevillingssag)
210 BYR-010507-210.pdf Inventar til Ældrecenter Birkegården, Stoholm (bevillingssag) Bilag   BYR-010507-210-01.pdf
211 BYR-010507-211.pdf Udpegning af medlem til bestyrelsen for Voksenspecialskolen
212 BYR-010507-212.pdf Forslag til lokalplan nr. 238 for Kommenvej i Engelsborg nord, Viborg, og forslag til kommuneplantillæg nr. 162006 Bilag   BYR-010507-212-01.pdf
213 BYR-010507-213.pdf Forslag til lokalplan nr. 304 for et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje, Karup Bilag   BYR-010507-213-01.pdf
214 BYR-010507-214.pdf Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 237 for et område til center- og erhvervsformål ved Spangsdal i Viborg og kommuneplantillæg nr. 112006 Bilag   BYR-010507-214-01.pdf BYR-010507-214-02.pdf BYR-010507-214-03.pdf BYR-010507-214-04.pdf
215 BYR-010507-215.pdf Skaldehøjvej/Houlkærskolen i Viborg - tunnel og stianlæg (bevillingssag) Bilag   BYR-010507-215-01.pdf
216 BYR-010507-216.pdf Byggemodning Lundborgvej i Viborg (bevillingssag) Bilag   BYR-010507-216-01.pdf BYR-010507-216-02.pdf
217 BYR-010507-217.pdf Byggemodning ved Kokholmvej, Viborg - lokalplan nr. 231, 1. etape (bevillingssag) Bilag   BYR-010507-217-01.pdf BYR-010507-217-02.pdf BYR-010507-217-03.pdf
Lukket dagsorden
218 Ejendomssag Beslutning: Godkendes. Astrid Løntoft Nepper, Kenneth Mortensen, Rikke Cramer Christiansen og Flemmming Lund deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.


De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe

Adobe reader